Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved10

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved10 [26.10.2014 21:42] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​10}}
 +====== 10. Návštěva kostela. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**J**est možno raditi hledajícím,​ aby chodili do kostela?
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**T**aké církvemi vede cesta ku Pravdě. Rozhodující pro to jest vždy jen vnitřní stav jednotlivce. Návštěvou kostela kráčí člověk kupředu, slouží-li mu návštěva skutečně k soustředění a je-li podnětem, aby své nitro v této chvíli odvrátil ode všech pozemských malicherností a hledal spojení se Světlem. Mnozí potřebují návštěvu kostela. Tak, jak se jednotlivec při tom otevře, tolik také obdrží. Mnozí nalézají zbožnost jen v lese, jiní na moři, jiní opět v hudbě a četní skutečně jen v kostele. Tito lidé by se neměli vyhýbat kostelu!
 +
 +Ve všech vyznáních jsou kazatelé, kteří byli k tomu zrozeni a zaslouží si, aby byli zváni povolanými. Člověk se jen musí naučit, aby v sobě oživil, odvažoval a zkoumal, co se mu tam podává. Neboť jest také sám za sebe jedině zodpovědný. Jakmile se o to snaží, pak již zcela přesně vycítí, co je správné.
 +
 +Chození do kostela samo o sobě nemůže přirozeně člověku přinésti žádnou blaženost a není mu nic platno, jestliže se k tomu sám v sobě neprobudil!
 +
 +Záleží na každém člověku samotném, a vždy jen na něm, zda jde v sobě nahoru nebo k temnu. I když jde krátký úsek falešnou cestou, může mu to správně posuzováno,​ také jen prospět, neboť pozná, jak to dělat //nemá// a bude se před tím v budoucnu chránit. Trosek takové cesty musí pak vždy použíti jako stupňů, jež by ho tím rychleji vedly vzhůru. Kostely jsou zcela dobré, avšak lidé, návštěvníci těchto kostelů, jsou v sobě mrtví. Kdyby v sobě vzbudili život, našli by i v kostelích to, co potřebují.
odpovedi/odpoved10.txt · Poslední úprava: 26.10.2014 21:42 autor: Marek Ištvánek