Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved31

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved31 [27.10.2014 10:11] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​31}}
 +====== 31. Jest Abdrushin věštec? ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**J**est Abdrushin věštec nebo čerpá z cizích pramenů?
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**P**řesto,​ že tato otázka jest čistě osobní, čili zvědavost a vědění o tom absolutně nemůže přispět k duchovnímu vzestupu, chci na to výjimečně odpovědět. Nejsem žádný věštec ve známém smyslu, nečerpám však ani z cizích pramenů. Obojího není mi zapotřebí. Také si ze žádné strany nic nevypůjčuji,​ jak se mnozí domnívají. Není to žádné shrnování myšlenek jiných hnutí. Nacházíte-li příbuzné zvuky v rozličných starých i novějších směrech, vzniká to pouze tím, že v nich jsou obsažena zrnéčka Pravdy. Taková zrnéčka musí vždy a všude zůstat stejná a proto je lze nalézti i v mých přednáškách.
 +
 +//Čerpám sám// a nesestavuji nic dohromady! Kdo se s tím nedovede spokojit, ten by nerozuměl ani tomu, kdybych chtěl vysvětlit více. Chci, aby //Slovo bylo zkoumáno// a přijímáno,​ pokud to kdo dovede, neboť bez //​vlastního přesvědčení//​ každého jednotlivce nemá pro něho žádnou cenu. Přesvědčení však nesmí být k vůli tomu, kdo Slovo přináší,​ nýbrž musí vzniknout z vnitřního souhlasu s  tím, co bylo řečeno! O tom jsem se zmínil výslovně již na počátku svých přednášek ba ještě více, //vyžaduji to.// A při tom jsou takové otázky zbytečné. Kdo přes to při čtení nevycítí již čerpání, ten také Poselství vůbec nepochopil.
odpovedi/odpoved31.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 10:11 autor: Marek Ištvánek