Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved36

36. Spiritisté.

Otázka:

Abdrushinova slova o spiritistech jsou takové břitkosti, že v nich lze spatřovat jen dvojí: buďto ještě částečná neznalost nebo tak vysoké vědění, že stojí nade všemi bytostmi z onoho světa, kteří se ve spiritistických kroužcích projevují. Jen jedna z těchto dvou věcí může být základem jeho skutečně nápadné ostrosti, kterou se tato přednáška ode všech ostatních liší. Proč je Abdrushin tak přísným protivníkem tolik rozšířeného spiritismu?

Odpověď:

Nejsem protivníkem spiritismu. Již jednou jsem to zvlášť zdůraznil. Avšak názory a postoj spiritistů musí být až na řídké výjimky zavrženy. Daly by se srovnat se stádem ovcí bez pastýře, jsou však na tom ve skutečnosti hůře než ovce, což se velmi brzy prokáže.

Spiritismus o sobě má plné oprávnění a velkou úlohu. Projevy z tak zvaného onoho světa jsou ve většině případů dobře míněny a ve svém, ne příliš velikém rozhledu, jsou plně přizpůsobeny omezeným možnostem chápání těch, kteří po tom touží. Kdyby byla možnost chápavosti zmíněných kroužků zdravější a svobodnější, pak by i projevy ve zvratném působení mohly přicházeti od výše již stojících bytostí z onoho světa.

Falešné a zavržitelné přinášejí sem však také jen stoupenci, tedy spiritisté sami, protože si každý kruh představuje, že dostává to nejvyšší, čistou Pravdu, která však sama tomu, kdo se projevuje, jest ještě úplně cizí, nebo jest při nejmenším zakalena.

Pravím otevřeně na otázku nahoře zmíněnou, že nemluví ze mne nevědomost, nýbrž větší vědění, než všech spiritistických kroužků a těch, kteří se zde projevují. Klidně a chladně tvrdím, že tam, kde se zdá, že se projevuje to nejvyšší, přirozeně vždy jen podle mínění těchto kruhů, jest bezmezný omyl, vyvolaný, vytvořený a živený samotnými stoupenci tohoto kruhu. Lidé vůbec neví, jakému zmatení pojmů vždy podléhají. A to jest to, že se sami sobě zdají vnitřně upevnění. Žádnému člověku neberu dobrou víru v sama sebe a v hodnoty všech projevů, kterých se účastní, avšak se vší ostrostí a určitostí popírám vědění obou částí: stoupenců, tak jako těch, kteří se projevují.

Docházející dopisy z různých zemí a z různých národů při vší své dobromyslnosti a veškeré poctivosti poskytují mi vždy znovu skličující důkaz, že jest to ještě mnohem horší, než jsem chtěl říci. Ode všech těchto zbloudilých, kteří se v sobě z vlastní omezenosti cítí tak klidní a povznešení, lze se jen s velkým smutkem odvrátit. Právě v této zdánlivé povznešenosti spočívá strašlivé nebezpečí zániku, který nyní již nehrozí, nýbrž jest úplně nevyhnutelný. Není to domýšlivost postižených, kterých jsou miliony, a není to chtění se povznášet, avšak se soustrastí v srdci nad druhými, jdou cestou k vlastní zkáze.

I zde mohu říci jen tolik, abyste čekali jen krátký čas. Toto vyčkávání nemůže již žádného příliš unavit a mnohý pozná konečně s velikým uleknutím, že následkem jeho vlastního postoje je cesta před ním ještě tak dlouhá, že jeho síla již nedostačuje, aby dosáhl vysněného cíle ještě před poslední hodinou, poněvadž se příliš dlouho zdržoval jen nicotnostmi, které tvrdošíjně považoval za veliké a svaté.

odpovedi/odpoved36.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 10:56 autor: Marek Ištvánek