Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved36

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved36 [27.10.2014 10:56] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​36}}
 +====== 36. Spiritisté. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**A**bdrushinova slova o spiritistech jsou takové břitkosti, že v nich lze spatřovat jen dvojí: buďto ještě částečná neznalost nebo tak vysoké vědění, že stojí nade všemi bytostmi z onoho světa, kteří se ve spiritistických kroužcích projevují. Jen jedna z těchto dvou věcí může být základem jeho skutečně nápadné ostrosti, kterou se tato přednáška ode všech ostatních liší. Proč je Abdrushin tak přísným protivníkem tolik rozšířeného spiritismu?
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**N**ejsem protivníkem spiritismu. Již jednou jsem to zvlášť zdůraznil. Avšak //názory a postoj spiritistů//​ musí být až na řídké výjimky zavrženy. Daly by se srovnat se stádem ovcí bez pastýře, jsou však na tom ve skutečnosti hůře než ovce, což se velmi brzy prokáže.
 +
 +Spiritismus o sobě má plné oprávnění a velkou úlohu. Projevy z tak zvaného onoho světa jsou ve většině případů dobře míněny a ve svém, ne příliš velikém rozhledu, jsou plně přizpůsobeny omezeným možnostem chápání těch, kteří po tom touží. Kdyby byla možnost chápavosti zmíněných kroužků zdravější a svobodnější,​ pak by i projevy ve zvratném působení mohly přicházeti od //výše již stojících//​ bytostí z onoho světa.
 +
 +Falešné a zavržitelné přinášejí sem však také jen stoupenci, tedy spiritisté sami, protože si každý kruh představuje,​ že dostává to nejvyšší,​ čistou Pravdu, která však sama tomu, kdo se projevuje, jest ještě úplně cizí, nebo jest při nejmenším zakalena.
 +
 +Pravím otevřeně na otázku nahoře zmíněnou, že nemluví ze mne nevědomost,​ nýbrž //​větší//​ vědění, než //všech// spiritistických kroužků a těch, kteří se zde projevují. Klidně a chladně tvrdím, že tam, kde se zdá, že se projevuje to nejvyšší,​ přirozeně vždy jen podle mínění těchto kruhů, jest bezmezný omyl, vyvolaný, vytvořený a živený samotnými stoupenci tohoto kruhu. Lidé vůbec neví, jakému zmatení pojmů vždy podléhají. A to jest to, že se sami sobě zdají vnitřně upevnění. Žádnému člověku neberu dobrou víru v sama sebe a v hodnoty všech projevů, kterých se účastní, avšak se vší ostrostí a určitostí popírám vědění obou částí: stoupenců, tak jako těch, kteří se projevují.
 +
 +Docházející dopisy z různých zemí a z různých národů při vší své dobromyslnosti a veškeré poctivosti poskytují mi vždy znovu skličující důkaz, že jest to ještě mnohem horší, než jsem chtěl říci. Ode všech těchto zbloudilých,​ kteří se v sobě z vlastní omezenosti cítí tak klidní a povznešení,​ lze se jen s velkým smutkem odvrátit. Právě v této zdánlivé povznešenosti spočívá strašlivé nebezpečí zániku, který nyní již nehrozí, nýbrž jest úplně nevyhnutelný. Není to domýšlivost postižených,​ kterých jsou miliony, a není to chtění se povznášet,​ avšak se soustrastí v srdci nad druhými, jdou cestou k vlastní zkáze.
 +
 +I zde mohu říci jen tolik, abyste čekali jen krátký čas. Toto vyčkávání nemůže již žádného příliš unavit a mnohý pozná konečně s velikým uleknutím, že následkem jeho vlastního postoje je cesta před ním ještě tak dlouhá, že jeho síla již nedostačuje,​ aby dosáhl vysněného cíle ještě před poslední hodinou, poněvadž se příliš dlouho zdržoval jen nicotnostmi,​ které tvrdošíjně považoval za veliké a svaté.
odpovedi/odpoved36.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 10:56 autor: Marek Ištvánek