Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved37

37. Kývání.

Otázka:

Kývám siderickým kyvadlem. Ne způsobem obvyklým, nýbrž ve vážném bádání. Vím, že se mohu na své výsledky spolehnout. Kromě jiných kýval jsem také o Kristovi, Mojžíšovi, Budhovi, s nápadnými výsledky. Nevynechal jsem nakonec kývání ani o Abdrushinovi a vím, kdo jest. Mimo sebe znám ještě mnohé jinak obdařené, kteří to právě tak vědí a nedají se v tom nijak mýlit.

V odpovědích posledního sešitu, zda je Abdrushin věštcem, odmítl takové otázky jako zvědavost a podal odpověď, která jest ve smyslu správná a odpovídá pravdě, avšak musela by být mnohem zřetelnější.

Svým dopisem kladu tedy Abdrushinovi otázku: Proč odmítá Abdrushin takové lidsky oprávněné otázky, proč se veřejně nepřizná k tomu, co je přece mnohým již známo?

Odpověď:

Poněvadž mi toho není zapotřebí! Opravdoví povolaní to budou vždy vědět v hodině, kdy to potřebují i bez mého přičinění. Ti však, kteří se domnívají být povolanými a nejsou jimi, nepotřebují to vědět. Mimo to se při tom jedná především o Slovo samotné, ne však o mne osobně. Smísení Slova s osobou odvádí bezpodmínečně část pozornosti od Slova na osobu. To ovšem neškodí Slovu, ani nositeli tohoto Slova, rozhodně však tomu, kdo chce přijmout Slovo neovlivněně a neděleně. Kdo chce slyšet, ten slyší i tak, a jiným lidem by ani sebevětším vycházením vstříc nebylo více pomoženo. Takto zůstanou uchráněni alespoň toho, aby na sebe uvalili novou karmu nepromyšleným posměchem, který by se jim jednou musel hořce vymstít.

Varuji však každého čtenáře a posluchače naposledy s hlubokou vážností také před kýváním a radím, aby se od nynějška úplně vyvarovali každého pokusu s jakýmkoliv pomocným prostředkem okultistů, spiritistů, antroposofů atd. Lhostejno, co to jest, i kdyby to bylo nejnevinnější, i tak zvané meditace. Všechno od nynějška bude ke škodě těm, kdo se tím obírají! Budou uchopeni temnotou a strženi dolů, aniž by to pozorovali, protože to, co je světlé, nemůže již k nim přijíti.

Každý jednotlivec jest sám vinen svým duchovním zánikem. Neboť od nynějška jest všechno světlé staženo zpět a temnotám přenechána volná ruka. Nebude meškat zmocnit se těch, kteří mu takovým obíráním podali třeba jen špičku prstu. Krásnými pokryteckými slovy, která nedávají tušit duchovní pád. Kdo nechce slyšet, ten to musí pak pocítit. Neboť počátek konce právě započal, což každý jen trochu neovlivněný pozorovatel musí poznat.

odpovedi/odpoved37.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 10:57 autor: Marek Ištvánek