Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved38

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved38 [27.10.2014 10:59] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​38}}
 +====== 38. Lorber. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**C**o říká Abdrushin o Lorberovi?
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**J**eho díla jsem nikdy nečetl, avšak vím, že měl být upravovatelem cesty pro nositele Pravdy. I když on sám se postavil do služeb této úlohy, snaží se nyní jeho stoupenci, aby tuto z části radostně splněnou misii rozbili. Chtěl hledající lidi //vést vstříc// nositeli Pravdy, ne však sám být nositelem Pravdy.
 +
 +Mnozí jeho stoupenci však uzavřeli své oči a uši všemu ostatnímu a považují to, co on přinesl, za nejvyšší,​ takže samotné poselství nositele Pravdy budou hodnotit níže. Tím podkopávají Lorberův úkol a také jeho chtění.
 +
 +Takové dění není však nové, nýbrž nalezne se dnes všude, nechť se jedná o Bahai, nebo o antroposofii a o všechna ostatní hnutí malého nebo velkého stylu, takže by pro mnohé bylo lépe, kdyby nepřišli žádní předchůdci. Na štěstí jsou mnohé přicházející události dosti silné, aby takové nebezpečné bludy odplavily a obnažily při tom Pravdu.
 +
 +Předchůdci mohou mluvit sebezřetelněji,​ stoupenci však přece v zaslepenosti hledají vždy falešný výklad a přehlížejí tvrdošíjně nejzřetelnější poukazy. Jsou nevyléčitelní ve své neschopnosti přijmout něco úplně nezměněně a prostě tak, jak to jest. Vždy se pokouší podávat výklady a vysvětlení,​ ve kterých mohou nechat vyniknout svému vlastnímu světlu! Mnohému bude snad ještě možno pomoci poznáním, které vznikne v pravý čas v nouzi.
odpovedi/odpoved38.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 10:59 autor: Marek Ištvánek