Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved39

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved39 [27.10.2014 11:00] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​39}}
 +====== 39. Zkušební kámen okultismu. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**A**bdrushin neodmítá zásadně spiritismus a okultní zjevy, nýbrž jen dosavadní způsob provádění. Jest nějaký zkušební kámen, podle něhož by bylo lze poznat, který z mnoha kroužků sleduje pravou cestu a který má také jistou výši?
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**S**amozřejmě,​ že jest takový zkušební kámen, avšak pro člověka vždy jen ke zcela určitému stupni. Dnes je ještě vše zmateno a nepravost hnízdí téměř v každém kroužku, proto nepodávám o tom ani žádné rady. Avšak od prvního dne soudu jest to jedině //Slovo// Syna Člověka a tento sám.
 +
 +Kroužky, které poznají //Slovo,// jsou na správné cestě na tomto i na onom světě. V tom není žádného rozdílu, neboť ono platí pro všechny. A jasnovidci, kteří poznali Syna Člověka, mají //čisté// schopnosti. Budou smět vidět na Něm a kolem Něho věci, které nikdo jiný kolem sebe nemůže mít, poněvadž předstírání právě těchto vznešených znamení jest zcela nemožné! A proto také nemohou v poznání jít nakonec bludně. Pro ty však, kteří nejsou čistého srdce, jest také schopnost jasnozření zbytečná a zkázonosná.
 +
 +Mnozí se ovšem domnívají,​ že jsou čistého srdce, ačkoliv jimi vůbec nejsou, neboť žijí vnitřně bezstarostně ve falešné pokoře. Také mezi nimi nastane současně třídění. Hledající lidé mohou však být zcela klidni, neboť v posledním okamžiku největšího nebezpečí a nouze jest úplně nemožné nějaké podstrčení falešného Syna Člověka, poněvadž by mu nebyla dána síla, aby skutečně pomohl. Mohl by přinésti opět jen lidskou chytrost, ne však Božskou Pravdu, která jest dána pravému Synu Člověka.
odpovedi/odpoved39.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 11:00 autor: Marek Ištvánek