Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved4

4. Popírání dětství Božího.

Otázka:

Abdrushin říká, že ne všichni lidé jsou dítkami Božími. Jest však psáno: Kdo zapírá dětství Boží, hřeší proti Duchu Svatému!

Odpověď:

Především je zapotřebí, aby všemu, co je psáno, bylo také správně rozuměno. Budiž tedy dík tazateli za to, že položil tuto otázku. Každý, kdo se takto táže, dává tím často mnoha lidem něco, aniž by si toho byl vědom.

Přednáška: „Člověk a jeho svobodná vůle“, kde je řečeno, že nikoliv všichni lidé jsou dítkami Božími, dává současně i odpověď na tuto položenou otázku. Skutečností, že ne všichni lidé jsou dítkami Božími, není popíráno Boží dětství.

Dětství Boží zapírá jen ten člověk, který zanedbává schopnosti Božího dítěte, darované mu Duchem Svatým, které jsou obsaženy v jeho duchovním semeni. Když je tedy dostatečně nevyvíjí a nechá je zakrnět, takže se nemohou uplatnit a rozvinout se. To je zapření dětství Božího! V tomto zanedbání je zapření. Tím však hřeší samozřejmě zároveň i proti Duchu Svatému, který mu v semeni daroval schopnosti k Božímu dětství, které měly být vyvinuty a vypěstovány.

Kdo to zanedbá, nikdy nebude a nestane se dítětem Božím přesto, že je čekatelem na ně; to znamená, že má k tomu možnost, kterou mu již zaslíbil v semeni dar Ducha Svatého. Tím, že nedbal tohoto daru, tedy jej zapřel, prohřešil se a tím znemožnil splnění vysokého zaslíbení.

odpovedi/odpoved4.txt · Poslední úprava: 26.10.2014 21:35 autor: Marek Ištvánek