Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved43

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved43 [27.10.2014 12:23] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​43}}
 +====== 43. Znovuvtělení a náboženská vyznání. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**M**ají-li býti stigmata z části účinky karmy, musely by se přece objevovat mezi národem židovským,​ který tehdy Krista ukřižoval.
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**M**nozí čtenáři se podiví, že takovou naivní otázku veřejně zodpovídám. Považuji to však za nutné, poněvadž takové omezené názory jsou, žel, velmi rozšířeny.
 +
 +Znovuvtělení se neřídí podle příslušnosti k nějakému náboženství,​ nýbrž pouze podle zralosti ducha, tak jako podle vlastností,​ které na něm ulpěly a které si tehdy získal, nebo je v sobě nosí. Stupeň zralosti, tak jako druh vlastností vyvolávají účinky přitažlivé síly stejnorodého ve světovém dění, tedy také při znovuvtěleních. Ne však nějaký náboženský názor, nebo nějaká konfese.
 +
 +Mezi dnešními Židy jsou proto vtěleni mnozí dřívější křesťané,​ tak, jako mezi nynějšími křesťany jest mnoho dřívějších Židů. Náboženské názory jsou čistě pozemské, právě tak jako národnost. Před těmito závorami, které zřídil lidský rozum, nezastaví se dění jako je znovuvtělení,​ poněvadž tyto závory nebo hranice nejsou v sobě živé a ve světovém dění nic neznamenají. Jsou to ve skutečnosti jen malé vedlejší věci, které jedině malý pozemský člověk považuje za důležité a veliké k vůli -- pozemskému vlivu! Pro nic jiného.
 +
 +Často jest křesťan ve svém nejbližším pozemském bytí Židem, aby byl později opět křesťanem,​ nebo obráceně a přirozeně právě tak stoupenci jiných náboženství. Také pohlaví jest věcí vedlejší. Mění se nebo zůstává stálé, podle vývoje druhu schopností nebo „sklonů“.
 +
 +Vedle veškeré velikosti, která v tom jest, dokazuje tento stav, že určitý náboženský názor nemá nic společného s vlastní hodnotou nebo nehodnotou lidského ducha. Mimo to ukazuje, že náboženská nenávist, tak jako nenávist národnostní,​ jest něco pozemsky malého a nízkého, ba dokonce něco směšného,​ poněvadž jest to nesmyslné. Avšak ani náboženské pojmy nebyly nikdy v pozemských lidech živé, neboť jinak by musel jejich vliv býti silnější a jíti hlouběji a vytrvati dále! Řídké výjimky, které skutečně //živě// stojí ve svých názorech a proto také zůstávají jim dlouho podrobeny, takže přichází k platnosti i při znovuvtěleních,​ nemohou být považovány za příklady.
 +
 +Proto bude každému čtenáři tím lehce srozumitelné,​ když pravím, že „živé Slovo Boží“ nemůže nikdy vzejít z určitého a pevného náboženství,​ nenese také nikdy něco takového v sobě a také nechce! Kristova slova o jediné „církvi“ nebyla pochopena ve velikém čistě duchovním smyslu, nýbrž žel, byla velmi zpozemštěna a tím omezena a jejich smysl byl zmrzačen.
odpovedi/odpoved43.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 12:23 autor: Marek Ištvánek