Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved49

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved49 [27.10.2014 12:31] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​49}}
 +====== 49. Syn Člověka jako soudce. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**P**raví se: „Když však přijde Syn Člověka, aby soudil …!“ Jest Syn Člověka dosazen jako soudce?
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**J**edině Bůh smí soudit! Syn Člověka přináší ještě jednou jeho „Slovo“! //A ve Slově spočívá pak soud//. Jak tentokráte člověk Slovo přijme, tak se sám soudí. Každý jednotlivec má ještě jednou svobodnou volbu z milosti Boží. Avšak //​naposled//​. Jak se člověk k tomu zachová, zda to přijme nebo odmítne, //tak// jest pak souzen sebou samým, poněvadž tím nastává ihned třídění. Vyčkávání jest odmítnutí,​ neboť další čekání jest nemožné. Nemožný jest také návrat ze zvolené dráhy. Tentokrát platí buď … anebo! Váhání, kritizování,​ chtění všechno vědět lépe končí.
 +
 +Co není úplně, bezpodmínečně v souladu s novým „Slovem“,​ to padne! Přenesení stávajícího jest úplně nemožné, pokud na tom lpí jeden prášek vytvořený lidskou chytrostí, který nesouhlasí s Poselstvím. Slovo musí být přijato úplně nedotknuté,​ neznetvořené a nezkřivené. Neexistuje „dorozumění“ a ostatní pojmy! Právě tak neexistuje „dohoda“;​ neboť Slovo //​„jest“!//​
 +
 +Odváží-li se člověk jediným skokem postavit se na //nový základ,// aniž by staré bral s sebou, přijme-li tedy nové Slovo jako nový základ myšlení a cítění, jež nejsou ovlivňovány starým, pak rychle uvidí ze svého nového stanoviska, jak se mu otvírají //všechny cesty,// které mu dosud byly nejasné nebo uzavřené a pak také pozná, v čem šel dosud špatně.
 +
 +Nemůže vůbec nalézt Pravdu v novém slově jinak, než když se nejdříve bezpodmínečně postaví na novou půdu! //Z venku tak učinit nemůže,// protože ho zdržují mnohé omyly a nenachází žádného spojení.
 +
 +K tomuto nutnému skoku patří přirozeně vypětí síly, překonání a odvaha. Kdo to nemůže, nedosáhne nikdy pochopení. Z toho vyplývá samo sebou, že k cíli dojdou jen ti, kdo jsou //silní v sobě!// Ti, kteří jsou //schopni// učinit tento skok. Všechno staré musí být zanecháno zpět, neboť to, co je ve starém //​správné,//​ jest v novém Slově stejně již obsaženo, neboť toto přichází přímo z Pravdy.
 +
 +Z nutného skoku vyplývá, že lhostejní, nedbalí a slabí v duchu jsou již předem vyloučeni! Oni nikdy nedosáhnou vytoužené a nutné //„nové země“,// která je zaslíbena hledajícím a která //jedině// může poskytnout záchranu jako pevný základ, který nikdy nezakolísá a nepadne.
 +
 +Nikdy nebude možno, aby sektářství nebo dogmata zkoumaly „živoucí Slovo“! Avšak obráceně jistě. //Živoucí Slovo bude nyní tvořit neklamný, ostrý zkušební kámen pro všechno stávající! A v tom// spočívá neúprosný soud, který rozděluje konečně cesty všech.
 +
 +Celé armády lidských duchů, kteří se dnes pokládají za věřící a chtějí se ve falešné pokoře pyšně blížit Božímu trůnu, budou rozprášeni v nic dříve než budou moci přijít ke stupňům trůnu! Domnívají se, že jsou spravedliví a nedbají proto Slova a usmívají se dokonce ve své povrchnosti a omezenosti netušíce, že stojí v něm před soudcovským mečem ducha!
 +
 +Otevřete proto uši svého ducha! Zaslechnete pak mnohé pro vás cenné a nebudete již bezstarostně čekat na věci, které již začínají jíti kolem vás!
 +
 +Probuďte se, dříve než bude pozdě!
odpovedi/odpoved49.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 12:31 autor: Marek Ištvánek