Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved53

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved53 [27.10.2014 12:37] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​53}}
 +====== 53. Světlem povolaní. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**M**ěl jsem příležitost vidět, jak v rozličných městech studují čtenáři Poselství Grálu, kteří se sloučili v kroužky. Byla mi při tom nápadná rozličnost,​ jež v tom panuje. Zatím co v jednom kroužku přicházely ke slovu mnohé směry a pak s nimi bylo porovnáváno Poselství Grálu, řečník v jiném kroužku postavil Poselství Grálu jako základ a nenechal platit nic jiného. Který z obou vedoucích jest pro lidi povolanější?​
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**J**sou lidé Světlem povolaní a lidé lidmi vyvolení, nebo ti, kteří se sami cítí povolanými. To jest veliký rozdíl v účinku. Světlem povolán slouží Bohu a zná proto jen vůli Boží, která již od počátku byla, je a zůstane nezměnitelná a proto nepřipouští žádných ústupků, nedává žádné možnosti k odchylkám a působí proto přísně. Nemůže nic jiného nechat přijít ke slovu, než vůli Boží, která se nedá ohýbat.
 +
 +Ten, kdo byl vyvolen lidmi, nebo se sám cítí povolaným, slouží přece především lidem a činí jim proto ústupky. Bere-li to vážně, snaží se jejich přání pomalu přivést k přání jedinému a přivést je nakonec tak daleko, aby chtěli konečně nechat platit jen vůli Boží, čímž by byli schopni také správně porozumět Světlem povolanému. Pak již v jeho učení necítí žádnou přísnost, nýbrž poznají přímou cestu.
 +
 +Kde jest jen jedna cesta, musí po ní člověk samozřejmě jít, chce-li dojít k  cíli. Jest nesprávné říkat, že mnohé cesty vedou ke Světlu. Tam vede //jen jediná,// která záleží v bezpodmínečném splnění Božské vůle. Žádná jiná. A poněvadž jest Božská vůle dána //zcela určitě,// nepřipouští také žádných kompromisů s přáními lidí. Rozličný pro lidi jest pouze //způsob, jak jdou touto cestou,// jakých při tom používají pomocných prostředků,​ jež se řídí podle jejich vyvinutých osobních schopností. Tento rozličný způsob putování nemění však cesty, tím méně její směr.
 +
 +Jest také nesprávné tvrzení, že ten, kdo slouží lidem, slouží tím také Bohu. Jak je známo, lze sloužit jen //jednomu// pánu. Naproti tomu pomáhá povolaný, který slouží Bohu, současně také vždy lidem. Že tato pomoc nemůže vždy souhlasit s přáním lidí, jest samozřejmé,​ poněvadž pravá pomoc je zřídka ve splnění přání.
 +
 +Ti, kteří slouží lidem, jsou jim přirozeně vítanější,​ poněvadž je to pro ně pohodlnější. Jsou však vždy daleko slabší. Nejčastěji se stávají obětí svých přívrženců.
odpovedi/odpoved53.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 12:37 autor: Marek Ištvánek