Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved54

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved54 [27.10.2014 12:38] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​54}}
 +====== 54. Služba Grálu. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**C**o jest služba Grálu?
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**S**lužba Grálu jest plnění //​Božské//​ vůle bez ohledu na vůli lidí a na přání lidí.
 +
 +Pojem „služba Grálu“ nesmí být libovolně rozšiřován. Stoupenec Poselství Grálu není též současně ve službě Grálu. Neboť on pouze přijímá osobní užitek z Poselství,​ aby nalezl cestu ke Světlu a šel po ní. Tím přijde do říše Boží, aniž by bylo při tom nutno mluvit o službě Grálu.
 +
 +Služba Grálu samotná vyžaduje mnohem více. Mnohým lidským duchům jest otevřena ovšem k tomu cesta, ale jen nemnohým je nakonec souzeno, aby tohoto cíle skutečně dosáhli. I pro lidské duchy, kteří již dlí v duchovní říši, jest hrad Grálu ještě tak vzdálen, že se to pozemsky nedá ani domyslet. Jedině „vzdání se sebe sama“, //​správně//​ pochopené, jest krokem, o němž se lidští duchové domnívají,​ že jej již učinili, avšak … to žije jen v jejich představách. Toto vzdání se sebe sama není vůbec žádným rozplynutím se, nebo vstoupením do snivé Nirvány dle orientálních představ, nýbrž jest to nejsilnější myslitelná,​ sebe plně vědomá čilost, nejvyšší stupeň //osobní// činnosti. Něco zcela jiného, než jak si to představují pohodlní lidští duchové. Tento stav je daleko nad nynější lidskou chápavost. Ze všeho, dosud o tom vymyšleného,​ můžeme předpokládat přibližně pravý opak toho, abychom vystihli to pravé. Čtenáři mají se však spokojit, že nalezli cestu ke Světlu a mohou stoupat vzhůru. To jest již ona vytoužená blaženost, to nejvyšší,​ po čem skutečně dobrý člověk může toužit. Jest to koruna lidského života.
odpovedi/odpoved54.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 12:38 autor: Marek Ištvánek