Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved55

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved55 [27.10.2014 12:39] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​55}}
 +====== 55. Antroposofie. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**J**de antroposofie správnou cestou? Mnozí antroposofové chtějí vésti spory o Poselství Grálu.
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**S**toupenci každé sekty jsou přesvědčeni o její správnosti a zvláště o správnosti své vlastní moudrosti. Takoví lidé čtou a slyší všechno ostatní jen v tom jednostranném přesvědčení,​ nehledají tedy již a nemohou proto také nic nalézt. Tím se stali slepými a hluchými. I nejčistší Pravdu by považovali jen za chtěnou zášť a zavrhli by ji, jakmile by nesouhlasila s jejich vlastními moudrostmi.
 +
 +Jsem proto rád, že takovou otázku, jako je vaše, nepotřebuji zodpovídat,​ poněvadž jsme již vstoupili do //oné// doby, kdy každý člověk brzy na sobě //​prožije,//​ zda jde cestou správnou, nebo zda se to jen domnívá a odkud //jedině// může mu přijít pomoc. //Tímto// způsobem a nikoliv slovy budou obnaženi a padnou falešní proroci. Buďte tedy klidný a pozorujte ještě krátký čas. //Brzy// naleznete sám neklamný rozsudek. Také o antroposofii.
 +
 +Nechte tedy klidně lidi přít se o Poselství Grálu. Ve slepém hněvu chce mnohý horlivec v Poselství nacházet dokonce rozpory právě tam, kde se jeví nejlogičtější věcnost nejzřetelněji. Jde-li však vážný čtenář na kloub takovým údajným rozporům, vidí brzy, že tvrzení o těchto rozporech bylo jen zrcadlením nemožnosti porozumění u dotyčného útočníka samotného nebo svědectvím o tom, jak se zapletl do nesmyslností vlastního názoru, od kterého ve vzdorovité zarytosti nechce upustit. Tak se při bližším zkoumání útoky odhalují jen jako vysvědčení duchovní chudoby takových lidí, kteří tím chtějí oslňovat svou vlastní moudrostí. Ve většině případů takoví lidé vůbec nečetli //celé// Poselství, nýbrž prostě na ně štěkají tím, že zběžně do něho nahlédli a vyňali několik jednotlivých částí s výrazem úzkosti a starosti, že by jejich dosavadní vymyšlená velikost mohla utrpět úhonu někým, kdo to ví lépe.
 +
 +Někteří jdou v této směšnosti dokonce tak daleko, že chtějí tvrdit, že Poselství neobsahuje vůbec nic nového. Nu a na to není zapotřebí žádné odpovědi. Myslím, že právě toto tvrzení nese v sobě již správný úsudek o dotyčných a dává poznat, že jim úplně chybí jakákoliv možnost porozumění a že ve své vnímavosti dosud nedorostli na vlastní obsah Poselství. Tito mají klidně dále patřit k lehčím společnostem.
 +
 +Nepomůže jim však žádný útok, žádný výsměch, žádný posměch … všichni budou pohřbeni pod troskami své falešné vědychtivosti a ke svému štěstí rychle zapomenuti, při čemž Poselství Grálu zůstane.
odpovedi/odpoved55.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 12:39 autor: Marek Ištvánek