Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved61

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved61 [27.10.2014 12:48] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​61}}
 +====== 61. Co jsou pomlouvači. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**C**o jsou pomlouvači?​
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**L**idé, kteří obratně znetvořují skutečnosti,​ aby jimi ke škodě jiné osoby dali falešný smysl. Ti, kteří vymýšlí nové události a historky a rozšiřují je za tím účelem, nejsou pomlouvači,​ nýbrž lháři. Podle Božských zákonů jest jedno stejně zavržitelné jako druhé. Patří to k pokusu o morální vraždu, nebo k jejímu provedení. Karma jest při tom právě tak těžká, jako při hrubohmotně dokonané vraždě a v mnoha případech jest dokonce ještě těžší, poněvadž duševní rány jsou trvalejší. Zvláště, když v mnoha případech jsou tu vtaženy do spoluutrpení i jiné osoby. Vůbec //každý// pokus nebo provedení morálního poškození,​ lhostejno zda jest to odůvodněno nebo ne, jest nutno karmicky těžce odpykat. To by mělo být snadno srozumitelné,​ poněvadž takový čin o sobě předpokládá vždy nečistý charakter; neboť čistý, nebo jen ušlechtilý charakter by to nikdy nečinil a takové myšlenky ze zdravého odporu by odmítl daleko od sebe. Nečistota jest tedy v takových věcech přirozeně vždy na provádějící straně, jež se tím automaticky jako taková označuje.
odpovedi/odpoved61.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 12:48 autor: Marek Ištvánek