Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved64

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved64 [27.10.2014 12:51] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​64}}
 +====== 64. Poselství Grálu rozbíjí sekty. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**M**ohu říci, že ve svém hledání jsem s lidsky možnou vážností a věcností prošel jednotlivými obory okultismu jedním po druhém a horlivě jsem studoval theosofii a později antroposofii.
 +
 +Všude jsem našel něco krásného, pravdivého a povzbuzujícího,​ avšak korunu přineslo mi teprve Poselství Grálu svou jasností a především svými prostými závěry. Co jsem našel dobrého ve všem ostatním, nalezl jsem v Poselství Grálu opět.
 +
 +Dosud jsem všude dostával jen zlomky navzájem spolu nesouvisející. Nyní však jsem viděl před sebou něco //​celého,//​ přehledného ve srozumitelném sledu, což mi dalo jasný obraz a tím teprve jistotu mého vědění. Všechny dosavadní jednotlivé části se správným spojením a vyplněním dosud stávajících mezer se staly jedním tělem a ožily.
 +
 +Mluvil jsem o tom se známými z dřívějška,​ theosofy a antroposofy,​ avšak žádný z nich mi nechtěl rozumět. Neviděli v Poselství Grálu nic nového, přesto, že toto obsahuje mnohé, co dosud nebylo nikým řečeno. Prostou jasnost pociťovali jako méněcennost. Co tu dělat?
 +
 +Lidé mají přece vědět, že s jednotlivými zlomky nelze mnoho počít, i když tyto jsou sebelepší a že jen ten musí být mistrem, který nám ukáže souhrn a tím celkové použití, jak jest tomu v Poselství Grálu. Od doby čistého učení Kristova jsem nenašel nikde opět takovou jasnost a hloubku.
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**J**akou potřebujete ještě odpověď? Dáváte si ji ve své otázce sám. Nechte ty lidi jít klidně jejich cestou. Pro takové Poselství není! Mimo to nebylo Poselství Grálu snad skládáno dohromady, nýbrž jest pro sebe samo, úplně samostatné a neodvislé. O tom jsem již vícekrát mluvil.
 +
 +Váš dopis není ojedinělý,​ neboť přichází různé téhož smyslu, jež dokonce uvádí podobná slova. Tím, co jste prožil, dostalo se vám potvrzení, že Poselství ke svému pochopení vyžaduje větší vážnosti a píle než povrchní lidé myslí a že vždy mluví jedině a přímo k //​jednotlivé duši,// dávajíc //jí to, co právě ona pro sebe// ke vzestupu potřebuje.
 +
 +V této neschematické živoucnosti musí přirozeně rozbíjet každou sektu a stává se tak pro její existenci velikým nebezpečím,​ poněvadž vytváří samostatné,​ //v sobě svobodné lidi,// jež musejí být nepřáteli všeho sektářství. Jest to tušící pud sebezáchovy,​ když se organizace, společnosti a sekty staví vůči Poselství s ignorováním,​ výsměchem,​ snižováním nebo nepřátelstvím.
 +
 +Toto však „jest a zůstane“,​ i když se všechno ostatní rozpadne a nedá se ničím zadržet na své cestě, kterou dokonce i každý útok //musí// podporovat.
odpovedi/odpoved64.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 12:51 autor: Marek Ištvánek