Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved68

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved68 [27.10.2014 13:01] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​68}}
 +====== 68. Rentgenové oči. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**J**iž často jsem v novinách četl o lidech s rentgenovýma očima. Nemohl jsem si nikdy objasnit a neměl jsem ani příležitost o tom slyšet něco přesnějšího. Mohu si však představit,​ že člověk, který skutečně má takovou schopnost, je jistě mnohem citlivější než jakýkoliv zhotovený instrument. Bylo by možné dostat o tom podrobné vysvětlení?​
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**S**kutečnost,​ že takové oči existují, je pomocí novin již velmi známá a není již popírána, protože není dobře možné ji vyvrátit. Zabývali se tím již lékaři, aby tento děj, tajuplně se jevící, vyzkoumali a použili jej pak ku pomoci lidstvu.
 +
 +Bádání však dosud nezískala dostatečně pevnou půdu, aby je bylo možno považovat za pevně stojící vědění a zužitkovat je. A tato pevná půda ve smyslu ve vědě dosud obvyklém nebude moci nikdy být vytvořena; neboť tyto velmi vzácné schopnosti jsou u jednotlivých lidí tak rozdílných druhů, že vůbec nemohou být jednotně pozorovány.
 +
 +Shromáždíte-li pět lidí, kteří jsou takto nadaní, shledáte, že každý jednotlivý z nich působí způsobem pro sebe ojedinělým,​ více nebo méně jasně a vůbec „nevidí“ vždy totéž jako ostatní. Velmi zde též spolupůsobí příslušná svéráznost nadaného, právě tak jako stupeň jeho vzdělání formuje způsob výrazu a dokonce velmi omezuje „vidění“.
 +
 +Čím méně takový člověk studiem získal určité znalosti, tím neovlivněněji,​ tedy jistěji a jasněji bude umět takový dar zužitkovat,​ jinak se mu zcela nevědomě mezi to vsunou získané názorové formy, které způsobí, že skutečný obraz nemoci se jeví jinak.
 +
 +Na druhé straně se však může stát, že člověk neovlivněný naučeným, vidí sice obraz nemoci správně a nezkřiveně,​ avšak není sto se vyjádřit tak, aby to správně vylíčil.
 +
 +Obojí má proto nevýhody, které často brání //​přesnému//​ vylíčení a proto mohou dokonce přinést nebezpečí,​ jestliže se někdo bez rozpaků podrobí takovým věcem.
 +
 +Nejlépe je, když zde spolupůsobí schopnost s vědou, samozřejmě nikoliv v jedné osobě. Když tedy lékař stojí vedle takto uschopněného člověka, jehož líčení obrazu nemoci se časem přesně naučí rozumět a pak připojí své vědění a skutečnosti,​ aby pomohl.
 +
 +Tím pak z toho může vzniknout požehnáníplné působení. Bez pečlivého prozkoumání „viděného“ obrazu nemoci není však radno se na to bezpodmínečně spolehnout.
 +
 +Jako všude, tak i zde jsou výjimky; jsou však velmi řídké! Tyto výjimky lidí zvlášť silných schopností bychom mohli nazvat nejen lidmi nadanými, nýbrž omilostněnými. Tito však nikdy neopominou radit k přizvání lékaře, který při svém působení vezme v úvahu spatřený obraz nemoci.
 +
 +Bylo by přirozeně od lékaře nesprávné,​ aby takové neobyčejné pomoci z nějakého předsudku odmítal. To však nikdy neučiní lékař, který je skutečně lékařem a chce především lidem //pomoci.//
 +
 +K tomu přistupuje ještě něco: Takové schopnosti nebo dary se mohou u lidí vynořiti a po nějaké době jednoduše opět zmizet! To úzce souvisí jako tak mnohé se změnami složení krve; neboť jen zcela určité vyzařování krve může přivodit „vidění“ okem ducha, jak lze nazvat náhle se objevující schopnost rentgenových očí.
 +
 +Tak zvané rentgenové oči nejsou oči pozemského těla, nýbrž jsou to obrazně vyjádřeno,​ oči duše, kterým nejdříve musí být upravena cesta, aby //mohly// takové věci spatřit. A k tomu slouží vyzařování zcela určitého druhu složení krve, které se může utvořit a pak opět změnit. Tím vzniká a zároveň mizí ta často tak obdivovaná schopnost. V tom spočívá též vlastní vysvětlení.
 +
 +Je přece dostatečně známo, že i zcela významná media náhle ztratí své vynikající schopnosti, nebo že se tyto zeslabí, aniž by dosud byl nalezen důvod.
 +
 +Kde toto nastane, tam se nějakým způsobem změnilo složení krve a tím i její vyzařování. A jedině ve způsobu vyzařování krve spočívá //každá// mediální schopnost, jejíž rozličnosti nastávají opět různorodými mosty, které tvoří příslušná vyzařování krve.
 +
 +Klíčem ke všem těmto věcem je tedy krev! Není to jen //jedno// zcela určité složení krve, o němž lze říci, že přináší mediální schopnosti, nýbrž existuje jen jeden určitý //​základní druh// s mnoha odvětvími,​ které vykazují nejjemnější,​ mnohdy snad sotva poznatelné rozdíly.
 +
 +Jednou to bude zcela zvláštní,​ avšak pro pomoc lidem významné vědění, vědění o účincích vyzařování krve a vědění o možnosti chtěné změny tohoto vyzařování. //V tom spočívá pro člověka všechno pozemské!//​ Jeho tělesné zdraví a plný rozvoj jeho ducha na Zemi. Je to nejdůležitější pozemská pomoc, která může být dána, jež zahrnuje všechno a chová v sobě štěstí a mír.
 +
 +Dnes může právem být hovořeno o často používaném výrazu „otrávená krev“; neboť je tomu vskutku tak, je to jenom jiné, než si to lidé myslí.
 +
 +Mostem ke všemu, tedy i k vynikajícím vlastnostem je tedy vyzařování krve! Musím zde ukázat ještě mnoho cest, abych vytvořil celý obraz o nesmírném významu tohoto dosud nepoznaného pracovního pole, které se nyní otevře //těm// lidem, kteří se namáhají prozkoumat dosavadní tajemství stvoření, aby mohli pomáhat a pak se ve skutečné službě uplatňovat v novém vědění. Nebudou to však činit, aby si tím vydobyli „jména“.
 +
 +Chtěl bych při tom poukázat ještě na jedno! Tak zvanýma očima duše je většinou rozpoznáno jemnější záření nemoci, ne jenom to tělesně viditelné. Toto poslední, viditelné lékaři, tedy tělesnému oku, hraje při tom jen vedlejší úlohu, je-li vůbec viděno. Avšak právě tento //​jemnější//​ druh vidění je cennější a důležitější;​ neboť jím lze rozpoznat //ložisko nemoci,// její vlastní východisko,​ které pozůstává tak jako všechno ostatní v jemných zářeních a jež teprve vyvolává účinky, pozemskému oku viditelné.
 +
 +V tom spočívá přednost a větší význam užití takových „vidění“. A když takovému omilostněnému je dáno i to, že může rovněž vyzařováním své krve hledat a také „vyciťovat“ spojení, co může v tom nebo onom případě sloužit k léčení nebo pomoci alespoň ke zmírnění,​ pak je to milost, kterou lze sotva docenit, a může dokázat vskutku zázraky.
 +
 +Dnešní lidé jsou však zvyklí hledat jen svůj vlastní prospěch a podle toho posuzují i vše u ostatních lidí. Mnozí předpokládají o svých bližních vždy jen to nejhorší, což jest však jenom ozvěna jejich //​vlastního//​ nitra a to jim znemožňuje,​ aby věřili v ideálně myslící lidi. Proto se takto nadaní lidé plaše stahují zpět, protože jim samotným je tento dar moci pomáhat příliš posvátný, jejich chtění je příliš čisté, než aby je vydali pošpinění.
 +
 +Naproti tomu se však nelze domnívat, že působení tohoto druhu má být poskytováno zcela zdarma; neboť ne každý takto nadaný je současně požehnán i majetkem,​ aby mohl trvale bez protihodnoty poskytovat takové pomoci. Opačné názory jsou chorobné, nespravedlivé a osobivé.
 +
 +Jsou sice též lidé, kteří využívají takovéto mnohoslibné oblasti a snaží se dělat nečisté obchody, nedávají tedy za úplatu správnou protihodnotu,​ nebo nedávají vůbec žádnou. K vůli nim nesmí být znevažováno to pravé. Kde je vůbec oblast lidské činnosti, na níž neexistují podobné výstřelky?​ Hledali bychom je nadarmo.
 +
 +Ze všech těchto pohnutek je pochopitelné,​ že se mnohý skutečně omilostněný,​ který by mohl přinést velké požehnání,​ se svými schopnostmi drží zpět a neposkytuje lidem pomoc.
 +
 +V této otázce je však skryto přání, i když přímo nevyslovené,​ slyšeti, zda lze doporučit používání těchto schopností,​ jestliže se k tomu naskytne příležitost.
 +
 +Je-li to přijímáno způsobem, jak jsem již vysvětlil, lze k tomu bezpochyby radit; neboť každému člověku přinese velké uklidnění,​ když se z takového místa dozví, jaký je stav jeho těla. Bylo při tom nalezeno již tak mnohé, co bylo nutné vědět a již v zárodku mohlo být zcela snadno odstraněno tak mnoho zlého, co by se snad později mohlo projevit velmi škodlivě.
 +
 +I zde je tomu tak, jako s mnoha jinými věcmi v lidském životě. Často jde člověk kolem příležitostí,​ aniž by je pro sebe zužitkoval a později po nich baží, když je již nemůže mít. Jako neurčitý tlak nepřestává jej tížit myšlenka, že něco zmeškal.
odpovedi/odpoved68.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 13:01 autor: Marek Ištvánek