Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved72

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved72 [27.10.2014 15:18] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​72}}
 +====== 72. Práce bez radosti. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**S**tává se často, že vnější poměry člověka vyšinou z jeho dráhy, kterou se rozhodl jíti. Musí přijmout postavení nebo práci, které nejsou v souladu s jeho skutečným cílem a tak ztrácí mnoho času, který musí být považován za neužitečně strávený. Jestliže se kromě toho musí přemáhat, aby příslušné práce provedl, pak tato práce jistě nemůže přinést užitek jeho duchovnímu zrání.
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**V**ěrné plnění povinností přináší vždy duchovní prospěch. Samozřejmě,​ že tento prospěch je živější a vyšší, je-li práce vykonávána radostně a s láskou. Často jsou však takovéto práce nutnými mosty, které dotyčný člověk ještě potřebuje, aby mohl dosáhnout vyššího cíle, který jej pak zcela naplní a tím se mu stane radostí.
 +
 +Je samozřejmé,​ že při podobných přechodných pracích, které někdy mohou trvat mnoho let, nemůže býti vždy uspokojení a radost, nejméně tehdy, když člověk tyto práce potřebuje k svému vlastnímu vývoji a duchovnímu pokroku!
 +
 +Mnohem později pak velmi často vidí, že právě ta léta, která považoval za promarněná,​ a kdy se domníval, že je odváděn z cesty, kterou si sám předsevzal,​ byla těmi nejdůležitějšími,​ a která by za žádnou cenu na své pozemské cestě nemohl postrádat, protože zkušenosti z nich nutně potřeboval k dosažení vyššího cíle.
 +
 +Potom děkuje z celé duše za moudré vedení, které jej zdánlivě odsunulo stranou.
odpovedi/odpoved72.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 15:18 autor: Marek Ištvánek