Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved78

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved78 [27.10.2014 15:34] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​78}}
 +====== 78. Osud Inků. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**Z**nám historii Inků, „synů slunce“. Byli dobromyslní a přece tak strašlivým způsobem zanikli pověstným Pizarrem. Lpěla na tomto lidu tak těžká karma, že ji nemohl při své čistotě a dětskosti odčinit symbolicky? Jak lze vysvětlit při nevinném životě tohoto lidu hrůzy, jež musel prožít?
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**V**elmi jednoduše! S nevinností,​ v níž Inkové žili, byli by došli k zastavení! Cítili se dobře, necítili potřebu, aby se dobrovolně dále vyvíjeli.
 +
 +Žili jako nevinné ovečky. Na Zemi však existovali ještě jiní lidé, kteří se oddali neblahému vlivu panství rozumu a podobali se proto vlkům. Jak známo, nemohou ovce a vlci žít pohromadě.
 +
 +Mimo to si musí tazatel ujasnit, že všechny obtíže nemohou být následkem //​existující již// karmy, neboť i karma musela přece míti jednou svůj počátek.
 +
 +Každý čtenář mého Poselství ví, že i dnes se každou hodinu vedle běžící karmy nejen karmická vlákna rozuzlují, nýbrž stále i //nová// navazují.
 +
 +Tak si tito zlovolní lidé, kteří přepadli Inky, navázali novou karmu, zatím co Inkové, přes těžké prožívání získali; neboť se stali //​bdělými,//​ aby se duchovně i pozemsky mohli dále vyvíjet!
 +
 +Z této události se může lidstvo opět poučit, že je povinností lidí býti vždy //​bdělými//​. Duchovně i pozemsky. Pozemský člověk může stát duchovně sebe výše, může sebe lépe žíti ve Světle, jestliže není současně i pozemsky bdělý a zapomíná na své pozemské okolí, v němž jest mu žíti jako pozemskému člověku, nechce-li tohoto okolí dbáti, nýbrž chce zde na Zemi žíti //jen// duchu, pak utrpí, musí utrpět škodu, protože dává zlovolným lidem volné pole. Umožňuje tak růst slabostí a chyb svých spolubližních a poskytuje jim dokonce příležitost,​ aby se v nich vyzuřili. A to je špatné!
 +
 +Ve svém Poselství jsem výslovně poukázal na to, že na Zemi musí jít pozemské ruku v ruce s duchovním.
 +
 +Bdělost je tou nejlepší obranou a nejostřejším bojem!
 +
 +//To// je důležité pro každého pozemského člověka! Již bdělostí může být odvráceno mnoho zla, dříve než dojde k boji. //To// je ten //​správný//​ boj, který se vyžaduje ve smyslu Boží vůle. //Tak// mají všichni bojovat v pevné //​bdělosti//​ a skrze ni!
odpovedi/odpoved78.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 15:34 autor: Marek Ištvánek