Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved80

80. Útoky církví a sekt.

Otázka:

Jedna již zodpovězená otázka mne přiměla k nové otázce: Abdrushinovi by muselo být snadné osvětliti slabiny a nedostatky církví a sekt. Tím by již z  chytrosti zanikly jejich útoky.

Odpověď:

Očekává ode mne tazatel, že se dám obvyklými temnými a zavrženíhodnými cestami, které tak charakterizují odpůrce? Mohl bych to učinit a napsal bych celé svazky, avšak to není mým úkolem. Mým úkolem je ukázat cestu lidem, kteří vážně hledají Boha a Pravdu, pomoci jim a poskytnout to, co hledají.

To vysvětluje i to, proč se obvyklým způsobem nesnažím získat čtenáře a přívržence a rozšiřovat jejich okruh.

Poskytuji hledajícím, avšak neucházím se. Kdo skutečně hledá, ten nalezne! Nalezne, protože je to Bohem chtěno a protože je k tomu veden pomáhajícími silami ze světlých výšin. Tytéž síly pomáhají tak i mně a lidstvo se v pravý čas musí dovědět, že jsem pod svatou Boží ochranou. Tím se též samočinně projeví nesprávnost všech útoků. To se nakonec projeví tak, že právě tyto útoky a všechny podobné činy nejvíce přispějí k tomu, aby podpořily mou úlohu, přesto, že zamýšlely opak.

Spočívá to v zákoně Božím, že v této době i temno se svými zlými úmysly proti vůli musí sloužit Světlu.

Mé vlastní vědění v bezpodmínečné důvěře v mé poslání a jeho výsledek dává mi právo, abych i přes prosby lidí mlčel na útoky a ponechal lidem na vůli, zda chtějí nenávistným útokům věřit. Stačí, když při tom myslí jen na slova Syna Božího Ježíše:

„Podle jejich skutků poznáte je.“

To znamená:  „Máte je poznat podle druhu jejich působení!“

Poznání pravého způsobu protivníků není potom již tak těžké.

Mimo to těžce hřeší lidé při takovýchto pokusech o potlačování a pronásledování právě proti jednomu z hlavních zákonů Božích: člověk má míti svobodu rozhodování, která je neoddělitelná od jeho odpovědnosti; neboť kde je odpovědnost, tam musí též býti svobodná schopnost rozhodování! Tato však přestává tam, kde je podvázána svoboda zkoumání a uvažování místy, která se tím zřetelně snaží udržeti svůj vlastní vliv.

Kde je skutečně Pravda, tam může být klidně osvětlována a není se čeho obávat. Tam není ani žádného důvodu horliti proti něčemu jinému nebo novému. Naopak, všechno jiné může Pravdu jen upevnit.

Jest nejsvětější povinností člověka, v poznání Boha i ve svém duchovním vývoji kráčeti vpřed. Každé podvazování v tomto smyslu a poutání na stávající, je zastavením, které vede k úpadku. Rozumově vědecké bádání a objevování trvale pokračuje; jestliže duchovně vědecké bádání neudržuje stejný krok, musí být časem otřeseno a začne kolísat, protože chybí harmonie obou těchto různých druhů, které mají jíti ruku v ruce. Výsledkem jest pak nevyhnutelné zhroucení, protože rozumově vědeckému bádání chybí nutná živoucí duchovní opora; neboť mystika není schopna tuto oporu rozumovému vědění poskytnout.

Tyto poznámky zdánlivě nesouvisí s otázkou. Avšak jenom zdánlivě. Ve skutečnosti prohlubují smysl odpovědi a já doufám, že to mnohý člověk pochopí.

odpovedi/odpoved80.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 15:37 autor: Marek Ištvánek