Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved80

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved80 [27.10.2014 15:37] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​80}}
 +====== 80. Útoky církví a sekt. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**J**edna již zodpovězená otázka mne přiměla k nové otázce: Abdrushinovi by muselo být snadné osvětliti slabiny a nedostatky církví a sekt. Tím by již z  chytrosti zanikly jejich útoky.
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**O**čekává ode mne tazatel, že se dám obvyklými temnými a zavrženíhodnými cestami, které tak charakterizují odpůrce? Mohl bych to učinit a napsal bych celé svazky, avšak to není mým úkolem. Mým úkolem je ukázat cestu lidem, kteří vážně hledají Boha a Pravdu, pomoci jim a poskytnout to, co hledají.
 +
 +To vysvětluje i to, proč se obvyklým způsobem nesnažím získat čtenáře a přívržence a rozšiřovat jejich okruh.
 +
 +Poskytuji hledajícím,​ avšak neucházím se. Kdo skutečně hledá, ten //​nalezne!//​ Nalezne, protože je to Bohem chtěno a protože je k tomu veden pomáhajícími silami ze světlých výšin. Tytéž síly pomáhají tak i mně a lidstvo se v pravý čas musí dovědět, že jsem pod svatou Boží ochranou. Tím se též samočinně projeví nesprávnost všech útoků. To se nakonec projeví //tak,// že právě tyto útoky a všechny podobné činy nejvíce přispějí k tomu, aby //​podpořily//​ mou úlohu, přesto, že zamýšlely opak.
 +
 +Spočívá to v zákoně Božím, že v této době i temno se svými zlými úmysly proti vůli musí sloužit Světlu.
 +
 +Mé vlastní vědění v bezpodmínečné důvěře v mé poslání a jeho výsledek dává mi právo, abych i přes prosby lidí mlčel na útoky a ponechal lidem na vůli, zda chtějí nenávistným útokům věřit. Stačí, když při tom myslí jen na slova Syna Božího Ježíše:
 +
 +„Podle jejich //skutků// poznáte je.“
 +
 +To znamená:  „//Máte je poznat podle druhu jejich působení!“//​
 +
 +Poznání pravého způsobu protivníků není potom již tak těžké.
 +
 +Mimo to těžce hřeší lidé při takovýchto pokusech o potlačování a pronásledování právě proti jednomu z hlavních zákonů Božích: člověk má míti svobodu rozhodování,​ která je neoddělitelná od jeho odpovědnosti;​ neboť kde je odpovědnost,​ tam //musí// též býti svobodná schopnost rozhodování! Tato však přestává tam, kde je podvázána svoboda zkoumání a uvažování místy, která se tím zřetelně snaží udržeti svůj vlastní vliv.
 +
 +Kde je skutečně Pravda, tam může být klidně osvětlována a není se čeho obávat. Tam není ani žádného důvodu horliti proti něčemu jinému nebo novému. Naopak, všechno jiné může Pravdu jen upevnit.
 +
 +Jest nejsvětější povinností člověka, v poznání Boha i ve svém duchovním vývoji kráčeti //vpřed//. Každé podvazování v tomto smyslu a poutání na stávající,​ je zastavením,​ které vede k úpadku. Rozumově vědecké bádání a objevování trvale pokračuje; jestliže duchovně vědecké bádání neudržuje stejný krok, musí být časem otřeseno a začne kolísat, protože chybí harmonie obou těchto různých druhů, které mají jíti ruku v ruce. Výsledkem jest pak nevyhnutelné zhroucení, protože rozumově vědeckému bádání chybí nutná živoucí duchovní opora; neboť mystika není schopna tuto oporu rozumovému vědění poskytnout.
 +
 +Tyto poznámky zdánlivě nesouvisí s otázkou. Avšak jenom zdánlivě. Ve skutečnosti prohlubují smysl odpovědi a já doufám, že to mnohý člověk pochopí.
odpovedi/odpoved80.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 15:37 autor: Marek Ištvánek