Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved82

82. Ježíšovy zázraky.

Otázka:

Mnoho lidí věřících bibli se pevně drží „zázraků“ Ježíšových. Jak vysvětlí Abdrushin zázrak nasycení pěti tisíc lidí několika chleby a rybami? Tisíceronásobné rozmnožení jídla je přece podle zákonů stvoření vyloučeno.

Odpověď:

I toto je podrobně vysvětleno ve spisech líčících život Ježíšův na Zemi. Tehdy vznikly mezi lidmi pověsti, které nejenom znetvořovaly slova Ježíšem vyslovená, nýbrž spřádaly i kolem jeho osoby nesmírně vystupňované pověsti, které postrádaly jakéhokoliv skutečného základu. To se stávalo vždy a stává se to i dnes.

Ježíš sám byl často zděšen, když poprvé přišel do místa, kam ho takové pověsti předběhly. Byl proto z lidí zoufalý. K takovým pověstem náleželo i vyprávění o nasycení pěti tisíc lidí, které neodpovídalo skutečnosti. Naslouchalo mu sice pět tisíc lidí a on je při tom sytil Slovem Božím, které je pokrmem a nápojem ducha. Nejednalo se však o pozemské věci.

Mně samotnému se přece v posledních letech nevedlo jinak. Byly rozšířeny pověsti, které jsou v poměru se skutečností přímo směšné. Mnohé by se dalo označit za urážku lidstva, o němž se předpokládá, že bude takovým věcem věřit. Dokonce v nejbližším okolí mého bydliště psaly noviny o zámku, mnohdy o hradu a podobných věcech, zatím co ve skutečnosti bydlím v docela skromném domě, což lze velmi snadno zjistit. Vyprávějí se příběhy, které mohly vzniknout jen v  chorobně založených mozcích nebo vznikly … záměrně ze zlých úmyslů, aby lidé byli zdrženi od toho, zabývati se vážně mým Poselstvím.

Důvodem toho může být přirozeně v mnoha případech jen strach, že by se lidští duchové seznámili s mým Slovem a radostně by se probudili. Že by při hlubokém zamyšlení přišli na věci, jejichž vysvětlení najdou v mém Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“ a nikde jinde.

Ne jinak tomu bylo za pozemského života Ježíšova. Pověsti byly vymýšleny a rozšiřovány z části z fantasie a přehánění a z části ze zlého chtění. Jestliže lidé pak těmto pověstem věřili a Ježíš nemohl na jiných místech podobným prosbám vyhovět, protože to nebylo v souladu se zákony stvoření, pak se museli lidé domnívat, že nechtěl! Tím bylo obratně zaséváno záští. Žel, tyto falešné pověsti byly zachyceny i pro pozdější dobu a tak podávány dál.

Lidem je zapotřebí jen to, aby byli bdělí a aby pozorovali dnešní spolulidi. Pak najdou též beze všeho vysvětlení mnohých rozporů z dřívějších dob; neboť dnes jsou lidé právě takoví, jací byli již dříve.

Když bude někdo za sto let číst dnešní novinové zprávy z mého nejbližšího okolí, pak nebude divné, jestliže bude těmto šířeným pověstem plně věřit v bludném domnění, že vše musí být přece pravdivé, když tyto pověsti vznikly v nejbližším okolí.

odpovedi/odpoved82.txt · Poslední úprava: 29.10.2014 11:44 autor: Marek Ištvánek