Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved82

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved82 [29.10.2014 11:44] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​82}}
 +====== 82. Ježíšovy zázraky. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**M**noho lidí věřících bibli se pevně drží „zázraků“ Ježíšových. Jak vysvětlí Abdrushin zázrak nasycení pěti tisíc lidí několika chleby a rybami? Tisíceronásobné rozmnožení jídla je přece podle zákonů stvoření vyloučeno.
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**I** toto je podrobně vysvětleno ve spisech líčících život Ježíšův na Zemi. Tehdy vznikly mezi lidmi pověsti, které nejenom znetvořovaly slova Ježíšem vyslovená, nýbrž spřádaly i kolem jeho osoby nesmírně vystupňované pověsti, které postrádaly jakéhokoliv skutečného základu. To se stávalo vždy a stává se to i dnes.
 +
 +Ježíš sám byl často zděšen, když poprvé přišel do místa, kam ho takové pověsti předběhly. Byl proto z lidí zoufalý. K takovým pověstem náleželo i vyprávění o nasycení pěti tisíc lidí, které //​neodpovídalo//​ skutečnosti. Naslouchalo mu sice pět tisíc lidí a on je při tom sytil //Slovem// Božím, které je pokrmem a nápojem //ducha//. Nejednalo se však o pozemské věci.
 +
 +Mně samotnému se přece v posledních letech nevedlo jinak. Byly rozšířeny pověsti, které jsou v poměru se skutečností přímo směšné. Mnohé by se dalo označit za urážku lidstva, o němž se předpokládá,​ že bude takovým věcem věřit. Dokonce v nejbližším okolí mého bydliště psaly noviny o zámku, mnohdy o hradu a podobných věcech, zatím co ve skutečnosti bydlím v docela skromném domě, což lze velmi snadno zjistit. Vyprávějí se příběhy, které mohly vzniknout jen v  chorobně založených mozcích nebo vznikly … //​záměrně ze zlých úmyslů,// aby lidé byli zdrženi od toho, zabývati se vážně mým Poselstvím.
 +
 +Důvodem toho může být přirozeně v mnoha případech jen strach, že by se lidští duchové seznámili s mým Slovem a radostně by se probudili. Že by při hlubokém zamyšlení přišli na věci, jejichž vysvětlení najdou v mém Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“ a nikde jinde.
 +
 +Ne jinak tomu bylo za pozemského života Ježíšova. Pověsti byly vymýšleny a rozšiřovány z části z fantasie a přehánění a z části ze zlého chtění. Jestliže lidé pak těmto pověstem věřili a Ježíš nemohl na jiných místech podobným prosbám vyhovět, protože to nebylo v souladu se zákony stvoření, pak se museli lidé domnívat, že //​nechtěl!//​ Tím bylo obratně zaséváno záští. Žel, tyto falešné pověsti byly zachyceny i pro pozdější dobu a tak podávány dál.
 +
 +Lidem je zapotřebí jen to, aby byli bdělí a aby pozorovali //​dnešní//​ spolulidi. Pak najdou též beze všeho vysvětlení mnohých rozporů z dřívějších dob; neboť dnes jsou lidé právě takoví, jací byli již dříve.
 +
 +Když bude někdo za sto let číst dnešní novinové zprávy z mého nejbližšího okolí, pak nebude divné, jestliže bude těmto šířeným pověstem plně věřit v bludném domnění, že vše musí být přece pravdivé, když tyto pověsti vznikly v nejbližším okolí.
odpovedi/odpoved82.txt · Poslední úprava: 29.10.2014 11:44 autor: Marek Ištvánek