Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved90

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved90 [29.10.2014 12:12] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​90}}
 +====== 90. Katastrofy. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**B**yla mi sdělena zpráva, že prý Abdrushin řekl, že Anglie ještě v tomto roce se částečně potopí. Proč ve svých přednáškách vůbec nemluví o takovýchto věcech?
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**K**do vám říkal takovouto věc, jako bych ji skutečně já řekl, ten je lhář. Snad tím sleduje zcela určitý účel a chce mi nějakým způsobem škodit. Jednejte s  takovými proroky budoucnosti s největší opatrností. Nejlepší jest pak přímá otázka u mne. Vyvstanou mnozí lidé, kteří se budou zlobit pro má slova, poněvadž jsou jim z různých důvodů nepohodlná. Budou hledat vše možné, aby jejich přesvědčivou sílu nějak zeslabili.
 +
 +Velmi často jsem tázán v čistě soukromých hovorech na mé mínění o mnoha uveřejněných zprávách o přicházejících událostech,​ které astrologové vydávají. Mezi jiným bylo z několika stran poukázáno na úplný nebo částečný zánik Anglie. Jsa tázán, poukazoval jsem //vždy// s plným přesvědčením,​ //že něco takového v tomto roce neočekávám!//​ Tedy pravý opak toho, co tu bylo vystřeleno. Jsou, žel, lidé, kteří zavádí obratně rozmluvy, aby slyšeli názory, které pak otočené a znetvořené kolportují dále. Již před několika měsíci jsem si umínil, že o takových věcech, které jsou naprosto daleko od mých přednášek,​ nebudu nic říkat ani v  nejintimnějších soukromých hovorech -- nejsem přece žádný věštec. Když lidé ve svém nitru přijdou ke správnému poznání, což je účelem mých přednášek,​ pak to všechno nepotřebují a mohou klidně jíti vstříc všem přicházejícím událostem. Nechtějí-li se však probuditi v sobě, neposlouží jim ani všechno ostatní vědění. Avšak ještě jednou krátce, abych aspoň falešným zprávám ulomil hrot: Neočekávám takovou katastrofu v tomto roce! Také v ostatních událostech nebudu na otázky říkat svůj názor, i když bych se o tom rozhovořit mohl. Vynoří-li se podobné pověsti, pak je to nesprávné. Mám na práci něco jiného, mnohem důležitějšího;​ vždyť vnitřní probuzení jest lidstvu nutnější než všechno ostatní a jest mnohem cennější než vědění o nastávajících událostech. Lidé to potřebují nyní z určitých důvodů mnohem nutněji než všechno jiné.
odpovedi/odpoved90.txt · Poslední úprava: 29.10.2014 12:12 autor: Marek Ištvánek