Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved93

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved93 [29.10.2014 12:16] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​93}}
 +====== 93. Krišnamurti. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**K**rišnamurti byl vystaven s velikou pílí jako učitel světa. Jest to Syn Člověka? Nebo bude tento teprve narozen? Proč mlčí Abdrushin zatvrzele právě o tomto bodu, který přece ve všech zemích jest nyní bohatými prostředky podporován dlouhými články v časopisech,​ přednáškami a dokonce i v kinech. Kam se pohlédne, vnucuje se mu to v nějaké formě. Nechce Abdrushin mnoha lidem, kteří s  přesvědčením přijali jeho slov, ukázat také v tomto směru pravou cestu? Má býti mlčení souhlasem? Co říká tak nápadným snahám theosofů o Krišnamurtim?​
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**N**ic! Blízká budoucnost přinese vám sama odpověď. Neboť jest jen //jeden// učitel světa, to však //není// Krišnamurti! Také Syn Člověka se teprve nenarodí, nýbrž jest již dávno mezi lidmi, jak mnozí náboženští zvěstovatelé správně vycítili. Tvrdý čas, v jehož duchovní i pozemské nouzi on zůstane jako jediný, který skutečně může pomoci mezi všemi falešnými proroky a vůdci, jest //mnohem bližší// než si myslí i ti lidé, kteří jsou označováni za nejčernější fantasty. Nemůže být tedy již dítětem, tím méně může se teprve narodit. To by bylo příliš pozdě pro pomoc v pravý čas.
 +
 +Očekává jen klidně dobu splnění své úlohy, při čemž se mu dnes jen smějí a v mnoha kruzích nebyl by méně pronásledován jako kdysi Syn Boží.
 +
 +Proč by se on sám předčasně dával poznat, když //Boží vůle// sama urovná cestu tak, že mnozí z dnešních tvrdošíjných budou prosit o jeho pomoc? Nepotřebuje se zúčastnit takových závodů, jejichž cíl //jest jedině jeho cílem!// Nikdo ho nedosáhne mimo něho. Kdo ze skutečně opravdu hledajících si dovede představit,​ že by se tento Syn Člověka chtěl postavit do řady těch mnoha, nebo jen vedle těch, kdo si dávají říkat vůdcové! Nepřipadá vám to směšné? Netouží po přízni lidí, nebude také bojovat s církvemi. Neboť to vůbec nepotřebuje. Neboť vůle Boží tentokrát lidstvo požene mu do náručí //jako bičované důtkami!//
 +
 +//Jeho klidné čekání jest to nejstrašlivější,​ co se může lidstvu přihodit.//​
 +
 +Neboť nijak jinak si to nezaslouží. Povede se mu tak, jak si to samo připravilo. Proto čekejte i vy trpělivě, až se čas naplní.
 +
 +Čím dále bude pokračovat přicházející bída, tím častěji bude zaznívat volání po Synu Člověka, po jediném pomocníku v nouzi. Vždy mocněji se bude probouzeti touha po něm, až konečně v nejvyšším zoufalství pozná ho //​umírající Německo// a obdrží jeho pomoc. Nestane-li se tak, nastane jen zánik a //jiní// povolaní vzniknou na místě těch, kdož zklamali. Takže vedení ke vzestupu lidstva nakonec může připadnout jinému národu, který ho jako vůdce zavolá. Neboť //jen na něm závisí úspěch,// ne na lidech, poněvadž jejich úloha a jejich povolání jest //pouze v poznání tohoto vůdce!// A k tomu jsou schopnosti německého ducha nejpřiměřenější.
 +
 +Příliš rychle však pro lidské cítění prožijete celou hořkost a tvrdou vážnost tohoto zhroucení lidského bludu. Mlčme tedy ještě o tom. Ještě není čas mluviti.
odpovedi/odpoved93.txt · Poslední úprava: 29.10.2014 12:16 autor: Marek Ištvánek