Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved95

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved95 [29.10.2014 12:31] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​95}}
 +====== 95. Veřejné přednášky. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**P**roč nepořádá Abdrushin nadále veliké veřejné přednášky?​
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**P**oněvadž mé slovo jest pro mne k tomu příliš cenné. Chci vám něco říci.
 +
 +Představte si, že byste dnes vykonal velikou cestu a při tom narazil na místo, o jehož existenci lidé sice vědí, o němž však jim nic přesnějšího není známo, poněvadž nikdo tam skutečně nebyl. Lidé však podle vlastních pojmů si utvořili o tom rozličné obrazy a hádají se navzájem o tom, který z nich by měl být správný. Vás však zanesly mimořádné poměry na toto místo a najdete, že žádný z obrazů, které si lidé vymysleli, neodpovídá skutečnosti,​ nýbrž že všechno je docela jinak. Po dlouhých letech můžete se vrátit zpět a vypravujete nadšeně o skutečné podstatě a poměrech tohoto lidem neznámého místa. Co myslíte, že se pak stane? Lidé, kteří se dosud o to vůbec nestarali, přijmou i potom vaše vyprávění lhostejně, poněvadž na tom nemají žádného zájmu. Avšak všichni ti, kteří se snažili, aby o tom měli nějaký jasný obraz, nepřijmou snad s radostí vyprávění o vašich zážitcích na tomto místě, ačkoliv jim to přináší splnění jejich snu, nýbrž všichni náhle zapomenou své vlastní vzájemné spory a rozhořčené boje … //​jednomyslně se stanou vašimi protivníky a nepřáteli//​ jen proto, že jste jim nevyhověl a nevylíčil skutečnosti tak, jak si je lidé ve své nevědomosti vymysleli. Proto budete považován za škůdce a v nejlepším případě vyhlášen za fantastu, nebo duchovního hysterika, avšak nejčastěji budete pak označen za švindléře a podvodníka,​ jen aby oni mohli podržeti svoje práva. Musíte být za všech okolností učiněn neškodným,​ lhostejno jakými prostředky,​ poněvadž se svými skutečnostmi přinášíte neklid a ohrožujete pověst a prameny příjmů tak mnohých, dosud vědychtivých.
 +
 +Jiný obraz: Připusťte,​ že z některého místa nevyšel ještě žádný člověk a tamní obyvatelé také nikdy nic nečetli. Jeden z nich přišel však konečně z dalekých zemí, kde žil mnoho let a pak se radostně vrátil. Mezi tím musel však cestou vše, co odtud přinášel s sebou, zanechat zpět a mohl z tohoto důvodu podávat zprávy jen o tom, co zažil a viděl. Mluvil o cizích stromech, květinách a neznámých zvířatech. Našel-li několik lidí, kteří mu rádi věřili a měli z toho radost, tu stačil jen jediný z ostatních,​ aby výsměšnými,​ nedůvěřivými poznámkami otřásl vírou a přivedl ji v kolísání,​ ba časem ji úplně zničil. Ochotně je pak takový člověk uznán za fantastu a lháře, který chce, aby se o něm mluvilo, a všichni hladce popřou, že by mimo toho všeho, co vidí tito lidé ve svém místě, byly ještě věci jiné. Budou se smát tomu, když bude vyprávět, že jsou palmy, tygři a lvové a to s klidnou určitostí a pyšným rozumbradstvím. Představte si teď city toho, kdo dlouhá léta žil pod palmami, když před něj předstoupí lidé v  sebevědomé vědecké domýšlivosti a ze široka a s velikými gesty tvrdí, že tomu tak není, a rozhořčeně ho odsuzují a na něho ukazují. Nemusí v něm vzniknout hnus, jehož nelze dosti hluboce procítit? Pokuste se jen do toho vmyslet a vcítit. Myslím, že není již třeba mnoha slov k vysvětlení. Takový člověk bude nakonec mlčet a s pokrčením ramen se odvrátí od takové hlouposti.
 +
 +Nehodí se uvedené obrazy ani na mne, ani na mé Poselství, avšak hodí se na lidstvo, vůči kterému stojím.
 +
 +Jakou odvahu musí mít ten, kdo vstoupí jako vědoucí mezi lidi, do stvoření vyslán, aby jim ujasnil omyly, kterým propadli a jimž nakonec bezpodmínečně padnou za oběť. On přichází,​ aby je před tím varoval a zachránil.
 +
 +Poněvadž za tím účelem nosí jejich šaty (tělo), mluví i jejich řečí, mezi nimi vyrostl a naučil se jejich způsobům výrazu, takže se jim jeví stejnorodým,​ to jedině již dostačí, aby jeho poselství zavrhli, jako tomu bylo u Krista. Tím se u všech ovšem projevuje zřetelně nedůvěra v dosažitelnost vlastní vědychtivosti. A přece nemůže jim býti Poselství dáno jinak, než tímto způsobem. Oběť, kterou Vyslanec ze Světla musí tím přinést, jest žel pak právě v tom, na čem pozemští lidé staví největší pochyby.
odpovedi/odpoved95.txt · Poslední úprava: 29.10.2014 12:31 autor: Marek Ištvánek