Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved99

99. Přiblížení se ke „Grálu“.

Otázka:

Jak se mohu přiblížit ke „Grálu“?

Odpověď:

a) Stále přicházejí dotazy, jak je možno blíže poznat řád „Grálu“ a být případně přijat, nebo prosby o bližší vysvětlení řádu. Proto se tím budeme ještě jednou podrobněji zabývat.

Především budiž jasně řečeno, že tento řád nelze pojímat v obvyklém smyslu. Označení „řád“ se vlastně nemá vůbec používat, neboť zde se jedná toliko o jednoho vůdce, který přináší učení Grálu, pak o jeho pomocníky, jakož i učedníky.

Mimo tyto osoby přicházejí novici. To jsou učící se, kteří hledají blízkost vůdce a chtějí spolupůsobit na oživení ideálních cílů. Pak následují ještě stoupenci, kteří žijí rozptýleni v mnoha zemích, ale přece jsou v duchu spojeni s vůdcem. Ti všichni tvoří vážnou (významnou) obec.

Přijímání do řádu v obvyklém smyslu se vůbec nekoná, neboť přitom může přicházet v úvahu pouze takový člověk, který k tomu obdrží výzvu, volání. A toto volání není pozemské. Před narozením vyvolený, ucítí je v sobě samém v pravou hodinu, v níž musí svým dosavadním prožitím obdržet také odpovídající nutnou zralost. Ať je kdekoliv, v kterékoli zemi či kterékoli části světa, dostane se mu příležitosti, aby se mohl přiblížit. Musí se to stát dobrovolně, z vlastního vnitřního toužebného přání, bez jakéhokoliv ovlivnění, jinak by to nemělo pro něho žádnou cenu. Jestliže nejprve on sám o to neprosí, nemělo by mu být nikdy nic řečeno. U všeho platí jen duchovní hodnota, duchovní posuzování všech věcí, což bývá často s nynějšími lidskými pojmy ve velikém rozporu. Takoví lidé, kteří jsou příliš zatíženi pozemskými názory, mohou těmto věcem sotva rozumět.

Lidé by se měli spokojit s tím, že budou zkoumat učení Grálu, přemýšlet o něm a starat se o to, zda v něm svým vnitřním citem vidí Pravdu nebo ne. To je přece pro ně hlavní věc a také to jediné, z čeho mohou mít prospěch. Jestliže skutečně vážně zkoumají, potřebují jenom „Slovo“ samotné, nic jiného. Pro ty, kteří to nedokážou, učení není. Ti ať se klidně od něho vzdálí, neboť nikdo je neprosil o účast. Ti ale, kteří Slovo Boží skutečně vážně hledají, naleznou v něm, kdo a co k nim mluví. Ti nepotřebují žádné další otázky. Tak se už předem oddělí plevy od pšenice.

b) Tím jsme také současně odpověděli na všechny otázky, které se týkaly „kupování“. Koupě je prostě nemožná. Proto se může stát, že miliardář bude muset zůstat stát před zavřenou bránou, zatímco nejchudší z chudých, jdoucí stranou něho, najde vstup, protože přitom neplatí ani peníze ani nynější pozemské názory ani společenská nebo státní pravidla či zákony, neboť určování hodnoty sahá hlouběji. Přitom je samozřejmé, že případně chybějící vnější nebo duchovní vzdělání musí být za všech okolností doplněno, neboť je nelze oddělit od skutečného vnitřního stavu zralosti.

odpovedi/odpoved99.txt · Poslední úprava: 29.10.2014 12:40 autor: Marek Ištvánek