Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved99

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved99 [29.10.2014 12:40] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​99}}
 +====== 99. Přiblížení se ke „Grálu“. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**J**ak se mohu přiblížit ke „Grálu“?​
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +a) **S**tále přicházejí dotazy, jak je možno blíže poznat řád „Grálu“ a být případně přijat, nebo prosby o bližší vysvětlení řádu. Proto se tím budeme ještě jednou podrobněji zabývat.
 +
 +Především budiž jasně řečeno, že tento řád nelze pojímat v obvyklém smyslu. Označení „řád“ se vlastně nemá vůbec používat, neboť zde se jedná toliko o jednoho vůdce, který přináší učení Grálu, pak o jeho pomocníky, jakož i učedníky.
 +
 +Mimo tyto osoby přicházejí novici. To jsou učící se, kteří hledají blízkost vůdce a chtějí spolupůsobit na oživení ideálních cílů. Pak následují ještě stoupenci, kteří žijí rozptýleni v mnoha zemích, ale přece jsou v duchu spojeni s vůdcem. Ti všichni tvoří vážnou (významnou) obec.
 +
 +Přijímání do řádu v obvyklém smyslu se vůbec nekoná, neboť přitom může přicházet v úvahu pouze takový člověk, který k tomu obdrží výzvu, volání. A toto volání není pozemské. Před narozením vyvolený, ucítí je v sobě samém v pravou hodinu, v níž musí svým dosavadním prožitím obdržet také odpovídající nutnou zralost. Ať je kdekoliv, v kterékoli zemi či kterékoli části světa, dostane se mu příležitosti,​ aby se mohl přiblížit. Musí se to stát dobrovolně,​ z vlastního vnitřního toužebného přání, bez jakéhokoliv ovlivnění,​ jinak by to nemělo pro něho žádnou cenu. Jestliže nejprve on sám o to neprosí, nemělo by mu být nikdy nic řečeno. U všeho platí jen duchovní hodnota, duchovní posuzování všech věcí, což bývá často s nynějšími lidskými pojmy ve velikém rozporu. Takoví lidé, kteří jsou příliš zatíženi pozemskými názory, mohou těmto věcem sotva rozumět.
 +
 +Lidé by se měli spokojit s tím, že budou zkoumat učení Grálu, přemýšlet o něm a starat se o to, zda v něm svým vnitřním citem vidí Pravdu nebo ne. To je přece pro ně hlavní věc a také to **jediné**,​ z čeho mohou mít prospěch. Jestliže skutečně vážně zkoumají, potřebují jenom **„Slovo“** samotné, nic jiného. Pro ty, kteří to nedokážou,​ učení není. Ti ať se klidně od něho vzdálí, neboť nikdo je neprosil o účast. Ti ale, kteří Slovo Boží skutečně vážně hledají, naleznou v něm, kdo a co k nim mluví. Ti nepotřebují žádné další otázky. Tak se už předem oddělí plevy od pšenice.
 +
 +b) **T**ím jsme také současně odpověděli na všechny otázky, které se týkaly „kupování“. Koupě je prostě nemožná. Proto se může stát, že miliardář bude muset zůstat stát před zavřenou bránou, zatímco nejchudší z chudých,​ jdoucí stranou něho, najde vstup, protože přitom neplatí ani peníze ani nynější pozemské názory ani společenská nebo státní pravidla či zákony, neboť určování hodnoty sahá hlouběji. Přitom je samozřejmé,​ že případně chybějící vnější nebo duchovní vzdělání musí být za všech okolností doplněno, neboť je nelze oddělit od skutečného vnitřního stavu zralosti.
odpovedi/odpoved99.txt · Poslední úprava: 29.10.2014 12:40 autor: Marek Ištvánek