Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:zaver

Závěrečné prohlášení.

Jest mně úplně lhostejné, co lidé říkají mému Poselství a mým odpovědím na otázky. Je mi lhostejno, zda se jim to líbí nebo ne. Nejvřelejší uznání dotýká se mne právě tak málo, jako dobře míněné poučující dopisy nebo rozhořčené útoky, nechť jsou již slušného nebo zavrženíhodného druhu. Já vím, že pro mnohé lidské duchy není již příliš daleko hodina, kdy v sobě následkem duševní nouze násilím prolomí omezenost své neschopnosti pochopení. Teprve pak budou rozumět mým slovům a budou se učit je chápat, což udělat musí, nechtějí-li v nynějším zapletení zajíti.

Nedotčen přátelstvím nebo nenávistí jdu svou cestou. Proto nechápu vzrušení jednotlivců a celých kruhů; neboť kdo nechce míti moje slovo, nechť je prostě zanechá! Nevnucuji je nikomu. Nemám také úmysl, abych s tím dělal „obchod“. Každý člověk musí sám vědět, jak se s tím vypořádá.

Abdrushin.

odpovedi/zaver.txt · Poslední úprava: 29.10.2014 13:05 autor: Marek Ištvánek