Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


poselstvi:dodatek:desatero:prikazani9

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

poselstvi:dodatek:desatero:prikazani9 [09.10.2014 18:26]
Marek Ištvánek vytvořeno
poselstvi:dodatek:desatero:prikazani9 [24.10.2015 11:48] (aktuální)
Marek Ištvánek
Řádek 2: Řádek 2:
 ====== 9. Nepožádáš manželky bližního svého! ====== ====== 9. Nepožádáš manželky bližního svého! ======
  
-**T**oto přikázání obrací se ostře a jasně proti tělesně zvířecím pudům, které člověk … bohužel … nechá příliš často vzkypěti, jakmile se mu k tomu naskytne příležitost!+**T**oto přikázání obrací se ostře a jasně proti tělesně zvířecím pudům, které člověk … ​žel((<​del>​bohužel</​del>​)) … nechá příliš často vzkypěti, jakmile se mu k tomu naskytne příležitost!
  
 Tím jsme se zároveň dotkli palčivého bodu, který tvoří největší léčku pro lidi. Podléhají mu také téměř všichni, jakmile s ním dostanou se do styku. Je to //​příležitost!//​ Tím jsme se zároveň dotkli palčivého bodu, který tvoří největší léčku pro lidi. Podléhají mu také téměř všichni, jakmile s ním dostanou se do styku. Je to //​příležitost!//​
Řádek 8: Řádek 8:
 Pud se probouzí a je veden jedině myšlenkami! Člověk může to velmi lehce pozorovati sám na sobě, že pud se neprobudí a nemůže se probudit, chybí-li k tomu myšlenky! Je od nich úplně odvislý! Bez výjimky! Pud se probouzí a je veden jedině myšlenkami! Člověk může to velmi lehce pozorovati sám na sobě, že pud se neprobudí a nemůže se probudit, chybí-li k tomu myšlenky! Je od nich úplně odvislý! Bez výjimky!
  
-Neříkejte,​ že také smysl hmatu může probudit pud. To je nesprávné. Je to jen klam. Hmat probudí jen myšlenku a tato pak pud! Aby se probudila myšlenka, k  tomu jest naskytující se příležitost nejsilnější pomůckou, takže se jí lidé sami musí báti. Proto jest také pro všechny lidi obojího pohlaví největší obranou a ochranou, když se příležitosti vyhnou! Jest to záchranná kotva v dnešní tísni, dokud veškeré lidstvo nebude v sobě tak silné, že jako zdravou samozřejmost bude //​udržovati krb svých myšlenek čistý.// To dnes bohužel již není možné! Ale pak bude zcela určitě vyloučeno přestoupení přikázání.+Neříkejte,​ že také smysl hmatu může probudit pud. To je nesprávné. Je to jen klam. Hmat probudí jen myšlenku a tato pak pud! Aby se probudila myšlenka, k  tomu jest naskytující se příležitost nejsilnější pomůckou, takže se jí lidé sami musí báti. Proto jest také pro všechny lidi obojího pohlaví největší obranou a ochranou, když se příležitosti vyhnou! Jest to záchranná kotva v dnešní tísni, dokud veškeré lidstvo nebude v sobě tak silné, že jako zdravou samozřejmost bude //​udržovati krb svých myšlenek čistý.// To dnes žel((<​del>​bohužel</​del>​)) ​již není možné! Ale pak bude zcela určitě vyloučeno přestoupení přikázání.
  
 Mnoho bouří musí se do té doby očistně přehnati přes lidstvo, ale //tato// kotva udrží, když každý usilující se přísně vynasnaží,​ aby nedal nikdy příležitost k svůdnému osamocení obou pohlaví. Mnoho bouří musí se do té doby očistně přehnati přes lidstvo, ale //tato// kotva udrží, když každý usilující se přísně vynasnaží,​ aby nedal nikdy příležitost k svůdnému osamocení obou pohlaví.
poselstvi/dodatek/desatero/prikazani9.txt · Poslední úprava: 24.10.2015 11:48 autor: Marek Ištvánek