Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


poselstvi:prednaska35

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

poselstvi:prednaska35 [09.10.2014 10:32]
Marek Ištvánek vytvořeno
poselstvi:prednaska35 [24.10.2015 10:18] (aktuální)
Marek Ištvánek
Řádek 8: Řádek 8:
 To se dá posuzovati ze dvou stran, kdo se na tehdejší rozhořčený boj díval úplně věcně, nemůže se dnes ovšem ubrániti úsměvu, když vidí, jak tehdejší nepřátelští horlivci snaží se ještě s větší horlivostí používati hypnosy, jimi kdysi tak opovrhované. Z druhé strany nutno opět uznat, že takovému přímo grotesknímu obratu přísluší také úcta. Patří k tomu přece jen jistá dávka odvahy, vydati se takto nebezpečí směšnosti,​ které je v tomto případě tak nasnadě. Nutno uznati v tom opravdovost,​ se kterou by se skutečně rádo přispělo lidstvu. Proto neleká se ochotně spolupřijmouti i takové nebezpečí. To se dá posuzovati ze dvou stran, kdo se na tehdejší rozhořčený boj díval úplně věcně, nemůže se dnes ovšem ubrániti úsměvu, když vidí, jak tehdejší nepřátelští horlivci snaží se ještě s větší horlivostí používati hypnosy, jimi kdysi tak opovrhované. Z druhé strany nutno opět uznat, že takovému přímo grotesknímu obratu přísluší také úcta. Patří k tomu přece jen jistá dávka odvahy, vydati se takto nebezpečí směšnosti,​ které je v tomto případě tak nasnadě. Nutno uznati v tom opravdovost,​ se kterou by se skutečně rádo přispělo lidstvu. Proto neleká se ochotně spolupřijmouti i takové nebezpečí.
  
-Lze jen litovati, že se z toho nečerpalo poučení také pro budoucnost. Že se nepostupuje opatrněji s odsuzováním a -- řekněme to klidně -- s osočováním,​ když se jedná o věci, které patří do téhož oboru jako hypnosa. Bohužel, přes všechny zkušenosti dělá se to s mnohými jinými obory téže oblasti dnes právě tak, ba skoro ještě hůře. Bude se muset na konec opakovat totéž divadlo, že lidé budou bez přechodu pojednou s horlivostí zastávati něco, co se dosud snažili tvrdošíjně popírat. Ba ještě více. Budou usilovat, aby všemi prostředky a bezohledně dostali v praxi do vlastních rukou tak mnohé, čehož hledání a nalezení opatrně a za trvalých útoků dříve přenechávali jiným, většinou tak zvaným „laikům“. Ponechme nerozhodnuto,​ má-li se to opět označovati jako zásluha a zmužilý čin. Naopak, je bližší předpoklad,​ že tato věčná opakování mohou postaviti do jiného světla i ono jednání, označené již jako zásluha. Takový je výsledek //​povrchního//​ posudku.+Lze jen litovati, že se z toho nečerpalo poučení také pro budoucnost. Že se nepostupuje opatrněji s odsuzováním a -- řekněme to klidně -- s osočováním,​ když se jedná o věci, které patří do téhož oboru jako hypnosa. ​Žel((<​del>​Bohužel</​del>​)), přes všechny zkušenosti dělá se to s mnohými jinými obory téže oblasti dnes právě tak, ba skoro ještě hůře. Bude se muset na konec opakovat totéž divadlo, že lidé budou bez přechodu pojednou s horlivostí zastávati něco, co se dosud snažili tvrdošíjně popírat. Ba ještě více. Budou usilovat, aby všemi prostředky a bezohledně dostali v praxi do vlastních rukou tak mnohé, čehož hledání a nalezení opatrně a za trvalých útoků dříve přenechávali jiným, většinou tak zvaným „laikům“. Ponechme nerozhodnuto,​ má-li se to opět označovati jako zásluha a zmužilý čin. Naopak, je bližší předpoklad,​ že tato věčná opakování mohou postaviti do jiného světla i ono jednání, označené již jako zásluha. Takový je výsledek //​povrchního//​ posudku.
  
 Stává se to však mnohem povážlivější,​ známe-li správně //účinky použití// hypnosy. Je dobře, že konečně byla uznána a potvrzena //​jsoucnost//​ hypnosy a že přestaly útoky vědy, bohaté na slova, ale po dnešní zkušenosti prozrazující jen nevědomost. Skutečnost,​ že pod ochranou dosavadních protivníků,​ kteří se pojednou stali vědoucími,​ //​použití//​ hypnosy doznalo takového rozšíření,​ svědčí o tom, že tito vědoucí jsou mnohem více vzdáleni opravdového poznání, než původně hledající a tolik kaceřovaní laikové. Stává se to však mnohem povážlivější,​ známe-li správně //účinky použití// hypnosy. Je dobře, že konečně byla uznána a potvrzena //​jsoucnost//​ hypnosy a že přestaly útoky vědy, bohaté na slova, ale po dnešní zkušenosti prozrazující jen nevědomost. Skutečnost,​ že pod ochranou dosavadních protivníků,​ kteří se pojednou stali vědoucími,​ //​použití//​ hypnosy doznalo takového rozšíření,​ svědčí o tom, že tito vědoucí jsou mnohem více vzdáleni opravdového poznání, než původně hledající a tolik kaceřovaní laikové.
poselstvi/prednaska35.txt · Poslední úprava: 24.10.2015 10:18 autor: Marek Ištvánek