Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


poselstvi:prednaska59

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

poselstvi:prednaska59 [09.10.2014 14:14]
Marek Ištvánek vytvořeno
poselstvi:prednaska59 [24.10.2015 11:29] (aktuální)
Marek Ištvánek
Řádek 2: Řádek 2:
 ====== 59. Lidský smysl a Boží vůle v zákoně zvratného působení. ====== ====== 59. Lidský smysl a Boží vůle v zákoně zvratného působení. ======
  
-**M**á-li se mluviti o lidském smyslu a lidských názorech, ke kterým patří také světské soudy, nesmí se očekávat, že jest to souznačné s Božskou spravedlností,​ nebo aspoň se jí přibližuje. Nutno naopak bohužel říci, že ve většině případů jest tu dokonce nesmírný rozdíl. Tento rozdíl dal by se v mnohých případech vysvětliti rozumem lidstva, který jest omezen prostorem a časem a ve své omezenosti nedovede rozpoznati //vlastní a skutečnou//​ křivdu a rozlišiti ji od práva. Zřídka dá se to poznati podle zevnějších okolností, protože to spočívá jedině v nejvnitřnějším nitru každého člověka. K posouzení tohoto nitra nestačí však ztrnulé paragrafy zákona a školské moudrosti. Jest však zarmucující skutečnost,​ že z toho důvodu tak mnohé rozsudky světských soudů jsou v příkrém odporu s Boží spravedlností.+**M**á-li se mluviti o lidském smyslu a lidských názorech, ke kterým patří také světské soudy, nesmí se očekávat, že jest to souznačné s Božskou spravedlností,​ nebo aspoň se jí přibližuje. Nutno naopak ​žel((<​del>​bohužel</​del>​)) ​říci, že ve většině případů jest tu dokonce nesmírný rozdíl. Tento rozdíl dal by se v mnohých případech vysvětliti rozumem lidstva, který jest omezen prostorem a časem a ve své omezenosti nedovede rozpoznati //vlastní a skutečnou//​ křivdu a rozlišiti ji od práva. Zřídka dá se to poznati podle zevnějších okolností, protože to spočívá jedině v nejvnitřnějším nitru každého člověka. K posouzení tohoto nitra nestačí však ztrnulé paragrafy zákona a školské moudrosti. Jest však zarmucující skutečnost,​ že z toho důvodu tak mnohé rozsudky světských soudů jsou v příkrém odporu s Boží spravedlností.
  
-Nemá tu býti řeč o době středověku o smutných časech ukrutných mučení, o upalování tak zvaných čarodějnic a jiných justičních zločinů. Stejně nemá tu býti činěna zmínka o četném upalování,​ mučení a vraždění,​ které spadá na účet //​náboženských//​ sdružení. Ti, kdo je prováděli,​ budou ve zvratném působení nutně dvojnásob postiženi, protože při tom zneužívali jména dokonalého Boha a všechny tyto zločiny konali jeho jménem, jako domněle bohulibé. Boha označovali před lidmi, jako by On byl za to zodpovědným. Byly to hrůzy a přehmaty, na které by se nemělo tak rychle zapomínat. Měli bychom si je vždy znovu varovně uváděti na paměť i při dnešních rozsudcích,​ zvlášť proto, že lidé, kteří je tehdy prováděli,​ činili tak horlivě se zdáním plného práva a nejlepší víry.+Nemá tu býti řeč o době středověku o smutných časech ukrutných mučení, o upalování tak zvaných čarodějnic a jiných justičních zločinů. Stejně nemá tu býti činěna zmínka o četném upalování,​ mučení a vraždění,​ které spadá na účet //​náboženských//​ sdružení. Ti, kdo je prováděli,​ budou ve zvratném působení nutně dvojnásob postiženi, protože při tom zneužívali jména dokonalého Boha a všechny tyto zločiny konali ​Jeho((<​del>​jeho</​del>​)) ​jménem, jako domněle ​Jemu se líbící((<​del>​bohulibé</​del>​)). Boha označovali před lidmi, jako by On byl za to zodpovědným. Byly to hrůzy a přehmaty, na které by se nemělo tak rychle zapomínat. Měli bychom si je vždy znovu varovně uváděti na paměť i při dnešních rozsudcích,​ zvlášť proto, že lidé, kteří je tehdy prováděli,​ činili tak horlivě se zdáním plného práva a nejlepší víry.
  
 Mnoho se změnilo. Přijde samozřejmě také doba, ve které se bude pohlížeti na dnešní vykonávání spravedlnosti se stejnou hrůzou, jako hledíme dnes na časy výše zmíněné, ve kterých podle našeho dnešního poznání bylo tolik bezpráví. Takový jest běh světa a do jisté míry jest to pokrok. Mnoho se změnilo. Přijde samozřejmě také doba, ve které se bude pohlížeti na dnešní vykonávání spravedlnosti se stejnou hrůzou, jako hledíme dnes na časy výše zmíněné, ve kterých podle našeho dnešního poznání bylo tolik bezpráví. Takový jest běh světa a do jisté míry jest to pokrok.
poselstvi/prednaska59.txt · Poslední úprava: 24.10.2015 11:29 autor: Marek Ištvánek