Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


poselstvi:prednaska6

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
poselstvi:prednaska6 [06.10.2014 22:34]
Marek Ištvánek
poselstvi:prednaska6 [06.10.2014 22:35] (aktuální)
Marek Ištvánek
Řádek 50: Řádek 50:
 Bůh však nijak přímo nezasahuje do všech malých i velkých lidských starostí. Do válek, bídy a co vše ještě pozemského jest! Od počátku vetkal do stvoření své dokonalé zákony, které samočinně konají svou nepodplatnou práci, takže se na vlas vše vyplňuje, věčně se vše vyrovnává,​ čímž jest vyloučeno nadržování stejně, jako jest nemožnou křivda a každá nespravedlnost. Bůh se proto nepotřebuje zvlášť o to starat. Jeho dílo jest bez mezer. Bůh však nijak přímo nezasahuje do všech malých i velkých lidských starostí. Do válek, bídy a co vše ještě pozemského jest! Od počátku vetkal do stvoření své dokonalé zákony, které samočinně konají svou nepodplatnou práci, takže se na vlas vše vyplňuje, věčně se vše vyrovnává,​ čímž jest vyloučeno nadržování stejně, jako jest nemožnou křivda a každá nespravedlnost. Bůh se proto nepotřebuje zvlášť o to starat. Jeho dílo jest bez mezer.
  
-Hlavní chybou tak mnohých lidí však jest to, že soudí jen podle hrubohmotného a vidí v něm sebe jako střed. Mimo to počítají jen s //​jedním//​ pozemským životem, zatím co ve skutečnosti mají již //více// pozemských životů za sebou. Tyto pozemské životy,​ tak jako i mezidobí ve světě jemnohmotném platí jako //jediné// bytí. Jimi táhnou se bez přerušení ztuha napjaté nitky, takže v prožívání právě platného jednoho pozemského života je viditelna jen malá část těchto nitek. Proto je velikým omylem domnívati se že zrozením začíná zcela nový život, že tedy dítě je „nevinné“((Viz přednáška:​ [[poselstvi:​prednaska15]])). Omyl je v tom, že všechno dění chce se počítat jen do jediného krátkého pozemského života. Kdyby tomu bylo tak, pak musely by samozřejmě při existující spravedlnosti všechny příčiny, účinky a zvratné působení býti shrnuty na krátkou píď tohoto pozemského života.+Hlavní chybou tak mnohých lidí však jest to, že soudí jen podle hrubohmotného a vidí v něm sebe jako střed. Mimo to počítají jen s //​jedním//​ pozemským životem, zatím co ve skutečnosti mají již //více// pozemských životů za sebou. Tyto pozemské životy,​ tak jako i mezidobí ve světě jemnohmotném platí jako //jediné// bytí. Jimi táhnou se bez přerušení ztuha napjaté nitky, takže v prožívání právě platného jednoho pozemského života je viditelna jen malá část těchto nitek. Proto je velikým omylem domnívati se že zrozením začíná zcela nový život, že tedy dítě je „nevinné“ ((Viz přednáška:​ [[poselstvi:​prednaska15]])). Omyl je v tom, že všechno dění chce se počítat jen do jediného krátkého pozemského života. Kdyby tomu bylo tak, pak musely by samozřejmě při existující spravedlnosti všechny příčiny, účinky a zvratné působení býti shrnuty na krátkou píď tohoto pozemského života.
  
 Odvraťte se od tohoto omylu. Rychle pak objevíte ve veškerém dění logiku a spravedlnost,​ dnes tak často postrádanou! Odvraťte se od tohoto omylu. Rychle pak objevíte ve veškerém dění logiku a spravedlnost,​ dnes tak často postrádanou!
poselstvi/prednaska6.txt · Poslední úprava: 06.10.2014 22:35 autor: Marek Ištvánek