Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


poselstvi:prednaska74

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

poselstvi:prednaska74 [09.10.2014 15:30]
Marek Ištvánek vytvořeno
poselstvi:prednaska74 [24.10.2015 11:38] (aktuální)
Marek Ištvánek
Řádek 24: Řádek 24:
 Teprve to dává //život,// volnost k stoupání,​ vývoj potřebných k tomu schopností každého jednotlivce. Nedává to jednotné jho v pevném dogmatu, které činí z lidí bezvolné otroky, potlačuje samostatný vývoj a tím nejen vzestupu překáží,​ nýbrž pro mnohé ho úplně zničí. Teprve to dává //život,// volnost k stoupání,​ vývoj potřebných k tomu schopností každého jednotlivce. Nedává to jednotné jho v pevném dogmatu, které činí z lidí bezvolné otroky, potlačuje samostatný vývoj a tím nejen vzestupu překáží,​ nýbrž pro mnohé ho úplně zničí.
  
-Člověk, který pozná stvoření v jeho tak zákonité činnosti, pochopí v něm také záhy velkou Boží vůli. Zaujme-li k ní správné stanovisko, slouží mu pak stvoření, tedy také cesta, //jen// k radostnému vzestupu, neboť tím stojí také správně v Boží vůli. Jeho cesta i život musí proto býti bohulibé! --+Člověk, který pozná stvoření v jeho tak zákonité činnosti, pochopí v něm také záhy velkou Boží vůli. Zaujme-li k ní správné stanovisko, slouží mu pak stvoření, tedy také cesta, //jen// k radostnému vzestupu, neboť tím stojí také správně v Boží vůli. Jeho cesta i život musí proto býti Jemu se líbící((<​del>​bohulibé</​del>​))! --
  
 Není to pobožnůstkářské obracení očí vzhůru, není to kající kroucení se, klečení, modlení, nýbrž jest to //​uskutečněná//​ modlitba, živě provedená, ve svěžím, radostném, čistém konání. Neznamená to kňouravě si vyprošovati cestu, nýbrž značí to //viděti// tuto cestu ve vděčném pohledu vzhůru a po ní radostně //jíti.// Není to pobožnůstkářské obracení očí vzhůru, není to kající kroucení se, klečení, modlení, nýbrž jest to //​uskutečněná//​ modlitba, živě provedená, ve svěžím, radostném, čistém konání. Neznamená to kňouravě si vyprošovati cestu, nýbrž značí to //viděti// tuto cestu ve vděčném pohledu vzhůru a po ní radostně //jíti.//
  
-Zcela jinak, než jak bylo dříve myšleno, vypadá pak všechen život, který jest možno zváti bohulibým. Mnohem krásněji a volněji! Znamená to státi //správně ve stvoření//​ tak, jak tomu chce váš Stvořitel skrze stvoření! Tu člověk, obrazně řečeno, chápe se ruky Boží, kterou tím Bůh lidstvu nabízí.+Zcela jinak, než jak bylo dříve myšleno, vypadá pak všechen život, který jest možno zváti ​Jemu se líbícím((<​del>​bohulibým</​del>​)). Mnohem krásněji a volněji! Znamená to státi //správně ve stvoření//​ tak, jak tomu chce váš Stvořitel skrze stvoření! Tu člověk, obrazně řečeno, chápe se ruky Boží, kterou tím Bůh lidstvu nabízí.
  
 Volám proto znovu: Berte všechno konečně //​skutečně a opravdově, ne již obrazně!// Pak budete sami skutečnými namístě dnešních mrtvých schemat! Učte se poznávati stvoření správně //v jeho zákonech!//​ Volám proto znovu: Berte všechno konečně //​skutečně a opravdově, ne již obrazně!// Pak budete sami skutečnými namístě dnešních mrtvých schemat! Učte se poznávati stvoření správně //v jeho zákonech!//​
  
 V tom spočívá cesta vzhůru ke Světlu! V tom spočívá cesta vzhůru ke Světlu!
poselstvi/prednaska74.txt · Poslední úprava: 24.10.2015 11:38 autor: Marek Ištvánek