Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


poselstvi:prednaska78

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

poselstvi:prednaska78 [09.10.2014 15:37]
Marek Ištvánek vytvořeno
poselstvi:prednaska78 [24.10.2015 11:39] (aktuální)
Marek Ištvánek
Řádek 24: Řádek 24:
 Tím staví se také pohlavní výkon na ten stupeň, na který patří. Jest to nejnižší stupeň, který vůbec ve stvoření jest, stupeň čistě hrubohmotný,​ který jest daleko vzdálen od duchovna. Tím staví se také pohlavní výkon na ten stupeň, na který patří. Jest to nejnižší stupeň, který vůbec ve stvoření jest, stupeň čistě hrubohmotný,​ který jest daleko vzdálen od duchovna.
  
-Jest pak tím smutnější,​ když se lidský duch skloní pod jho této činnosti, která patří jen k nejzevnějšímu obalu tak, že se stane jejím otrokem! A to dnes bohužel tak zevšeobecnělo,​ že to poskytuje smutný obraz, jak neocenitelně vysoko stojící duchovno nechává se pod pláštíkem nejhrubší hmotnosti dobrovolně šlapati a zdržovati.+Jest pak tím smutnější,​ když se lidský duch skloní pod jho této činnosti, která patří jen k nejzevnějšímu obalu tak, že se stane jejím otrokem! A to dnes žel((<​del>​bohužel</​del>​)) ​tak zevšeobecnělo,​ že to poskytuje smutný obraz, jak neocenitelně vysoko stojící duchovno nechává se pod pláštíkem nejhrubší hmotnosti dobrovolně šlapati a zdržovati.
  
 Jest samozřejmo,​ že takové protipřírodní dění musí dojíti ke zlému konci. Jest to proti přírodě, protože od přírody jest duchovno to nejvyšší v celém stvoření a proto soulad může býti jen tehdy, dokud duchovno jako nejvyšší panuje a všechno ostatní zůstává //pod// ním. A to i při spojení s hrubohmotně pozemským. Jest samozřejmo,​ že takové protipřírodní dění musí dojíti ke zlému konci. Jest to proti přírodě, protože od přírody jest duchovno to nejvyšší v celém stvoření a proto soulad může býti jen tehdy, dokud duchovno jako nejvyšší panuje a všechno ostatní zůstává //pod// ním. A to i při spojení s hrubohmotně pozemským.
poselstvi/prednaska78.txt · Poslední úprava: 24.10.2015 11:39 autor: Marek Ištvánek