Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


poselstvi:prednaska80

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

poselstvi:prednaska80 [09.10.2014 15:40]
Marek Ištvánek vytvořeno
poselstvi:prednaska80 [24.10.2015 11:39] (aktuální)
Marek Ištvánek
Řádek 16: Řádek 16:
 Blaze tomu, kdo může zváti svým vlastnictvím mnoho tak silných zážitků, nechť to byly radost nebo žal, které je vyvolaly. Jejich dojmy budou jednou to nejcennější,​ co si lidská duše bere s sebou na cestu do záhrobí. -- Blaze tomu, kdo může zváti svým vlastnictvím mnoho tak silných zážitků, nechť to byly radost nebo žal, které je vyvolaly. Jejich dojmy budou jednou to nejcennější,​ co si lidská duše bere s sebou na cestu do záhrobí. --
  
-Čistě pozemské rozumové tvoření, jak jest dnes obvyklé, prospívá //při správném použití// jen k ulehčení //​tělesného//​ pozemského bytí. To jest, přísně uváženo, vlastní konečný cíl //​každého//​ působení rozumu! Na konec nepřináší nikdy jiného výsledku. Jest tomu tak při //​veškeré//​ školské moudrosti v  kterémkoliv oboru a také v řízení nebo správě státu, národa a konečně celého lidstva. Právě tak je tomu u každého jednotlivce. Ale všechno se bohužel podrobilo zcela bezpodmínečně jenom rozumu a spočívá proto v těžkých okovech pozemského omezení chápavosti,​ což samozřejmě muselo míti neblahé následky ve všem působení a dění. A tyto důsledky vše to ještě míti bude.+Čistě pozemské rozumové tvoření, jak jest dnes obvyklé, prospívá //při správném použití// jen k ulehčení //​tělesného//​ pozemského bytí. To jest, přísně uváženo, vlastní konečný cíl //​každého//​ působení rozumu! Na konec nepřináší nikdy jiného výsledku. Jest tomu tak při //​veškeré//​ školské moudrosti v  kterémkoliv oboru a také v řízení nebo správě státu, národa a konečně celého lidstva. Právě tak je tomu u každého jednotlivce. Ale všechno se žel((<​del>​bohužel</​del>​)) ​podrobilo zcela bezpodmínečně jenom rozumu a spočívá proto v těžkých okovech pozemského omezení chápavosti,​ což samozřejmě muselo míti neblahé následky ve všem působení a dění. A tyto důsledky vše to ještě míti bude.
  
 Na celé této zemi jest jen //jediná// výjimka. Tuto výjimku nečiní však snad církev, jak si mnohý bude mysleti a jak by tomu i býti mělo, nýbrž //​umění!//​ V umění má rozum nezvratně až //druhou// roli. Tam, kde i v umění nabývá převahy rozum, snižuje se umění ihned na //​řemeslo//​ a klesá bezprostředně a také zcela nepopíratelně hluboko dolů. Je to důsledek, který ve své prosté přirozenosti nemůže býti jinak možný. Nelze tu dokázat ani jediné výjimky. Na celé této zemi jest jen //jediná// výjimka. Tuto výjimku nečiní však snad církev, jak si mnohý bude mysleti a jak by tomu i býti mělo, nýbrž //​umění!//​ V umění má rozum nezvratně až //druhou// roli. Tam, kde i v umění nabývá převahy rozum, snižuje se umění ihned na //​řemeslo//​ a klesá bezprostředně a také zcela nepopíratelně hluboko dolů. Je to důsledek, který ve své prosté přirozenosti nemůže býti jinak možný. Nelze tu dokázat ani jediné výjimky.
poselstvi/prednaska80.txt · Poslední úprava: 24.10.2015 11:39 autor: Marek Ištvánek