Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


poselstvi:prednaska82

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

poselstvi:prednaska82 [09.10.2014 15:44]
Marek Ištvánek vytvořeno
poselstvi:prednaska82 [24.10.2015 11:41] (aktuální)
Marek Ištvánek
Řádek 46: Řádek 46:
 Tak jest tomu při povrchním pozorování. Chci však s výkladem zajíti hlouběji, přesto, že se tím uchýlíme od jasného přehledu. Tak jest tomu při povrchním pozorování. Chci však s výkladem zajíti hlouběji, přesto, že se tím uchýlíme od jasného přehledu.
  
-Duch nízkých lidských ras, který byl ponechán nevyvinut, nebo opět zakrněl, je ovšem dosud nebo opět znovu //​duchovně//​ slepý a hluchý. Takový člověk nedovede hleděti duchovním okem, //což ostatně nebylo bohužel možno až dosud žádnému člověku.//​+Duch nízkých lidských ras, který byl ponechán nevyvinut, nebo opět zakrněl, je ovšem dosud nebo opět znovu //​duchovně//​ slepý a hluchý. Takový člověk nedovede hleděti duchovním okem, //což ostatně nebylo ​žel((<​del>​bohužel</​del>​)) ​možno až dosud žádnému člověku.//​
  
 Kdo stojí dosud hluboko, nemůže nazírati také okem bytostným, ba ani ne okem jemnohmotným. Nazírá jedině okem hrubohmotným,​ které jest v pustině stále více zbystřováno nutným osobním bojem proti lidem, zvířatům i živlům a dovede při tom znenáhla rozeznati //​jemnější a nejjemnější hrubohmotnost.//​ Kdo stojí dosud hluboko, nemůže nazírati také okem bytostným, ba ani ne okem jemnohmotným. Nazírá jedině okem hrubohmotným,​ které jest v pustině stále více zbystřováno nutným osobním bojem proti lidem, zvířatům i živlům a dovede při tom znenáhla rozeznati //​jemnější a nejjemnější hrubohmotnost.//​
Řádek 78: Řádek 78:
 Když později pak //​povolaní//​ národové, tedy národové vnitřně nejvýše vyvinutí (vývoj rozumu nepadá při tom v úvahu), mohli v důsledku dozrávání prožitím pak proraziti tuto hranici bytostné podstaty, proniklo jejich nazírání nebo tušení až //k prahu duchovní// říše. Když později pak //​povolaní//​ národové, tedy národové vnitřně nejvýše vyvinutí (vývoj rozumu nepadá při tom v úvahu), mohli v důsledku dozrávání prožitím pak proraziti tuto hranici bytostné podstaty, proniklo jejich nazírání nebo tušení až //k prahu duchovní// říše.
  
-Přirozeným následkem toho bylo, že tím museli býti svrženi dosavadní bohové jako takoví a na jejich místo nastoupilo vyšší. Bohužel //nedostali se// však vzdor tomu tak daleko, aby byli schopni //​duchovního nazírání.//​+Přirozeným následkem toho bylo, že tím museli býti svrženi dosavadní bohové jako takoví a na jejich místo nastoupilo vyšší. ​Žel((<​del>​Bohužel</​del>​)) ​//nedostali se// však vzdor tomu tak daleko, aby byli schopni //​duchovního nazírání.//​
  
 Tak jim zůstala duchovní říše //​neotevřena,//​ poněvadž normální běh vývoje na tomto místě nešel již dále kupředu. Bylo to proto, že byl brzděn domýšlivostí rozumu, která se stále ostřeji vyvyšovala. Tak jim zůstala duchovní říše //​neotevřena,//​ poněvadž normální běh vývoje na tomto místě nešel již dále kupředu. Bylo to proto, že byl brzděn domýšlivostí rozumu, která se stále ostřeji vyvyšovala.
Řádek 112: Řádek 112:
 Byl to zoufalý úkol. //Kristus nemohl ani říci vše, co chtěl.// Proto ani //​nemluvil//​ o mnohých věcech, jako o znovuvtělování na zemi a jiných. V  tomto směru stál tu oproti veliké duchovní nezralosti. Smutně pravil sám ke svým učedníkům:​ //„Mnoho měl bych vám ještě říci, ale nepochopili byste!“// Byl to zoufalý úkol. //Kristus nemohl ani říci vše, co chtěl.// Proto ani //​nemluvil//​ o mnohých věcech, jako o znovuvtělování na zemi a jiných. V  tomto směru stál tu oproti veliké duchovní nezralosti. Smutně pravil sám ke svým učedníkům:​ //„Mnoho měl bych vám ještě říci, ale nepochopili byste!“//
  
-Tedy nepochopili by ani učedníci, kteří ho v mnohých věcech skutečně nechápali. A když //​učedníci//​ nechápali Krista již za jeho pozemského života, jest přece zřejmo, že v dalším podání jeho slova vznikly později mnohé omyly, na kterých se bohužel ještě dnes houževnatě lpí. Přesto, že Kristus žádal od tehdejší nezralosti jen //víru// ve své slovo, přece požadoval od vážně chtějících,​ aby tato počáteční víra stala se v nich také „živou“!+Tedy nepochopili by ani učedníci, kteří ho v mnohých věcech skutečně nechápali. A když //​učedníci//​ nechápali Krista již za jeho pozemského života, jest přece zřejmo, že v dalším podání jeho slova vznikly později mnohé omyly, na kterých se žel((<​del>​bohužel</​del>​)) ​ještě dnes houževnatě lpí. Přesto, že Kristus žádal od tehdejší nezralosti jen //víru// ve své slovo, přece požadoval od vážně chtějících,​ aby tato počáteční víra stala se v nich také „živou“!
  
 To jest, aby v ní došli k přesvědčení. Neboť kdo byl poslušen s důvěrou Kristova slova, v tom šel opět duchovní vývoj kupředu a on musel z této víry dalším vývojem zvolna přijíti k přesvědčení o tom, co mu bylo řečeno! To jest, aby v ní došli k přesvědčení. Neboť kdo byl poslušen s důvěrou Kristova slova, v tom šel opět duchovní vývoj kupředu a on musel z této víry dalším vývojem zvolna přijíti k přesvědčení o tom, co mu bylo řečeno!
Řádek 134: Řádek 134:
 Teprve až misionáři,​ kazatelé a učitelé započnou svou činnost na základě vědění o přirozeném vývoji ve všem stvoření a tím i přesné znalosti zákonů Božské vůle bez skoků a mezer, budou moci zaznamenati skutečné //duchovně živé// úspěchy. Teprve až misionáři,​ kazatelé a učitelé započnou svou činnost na základě vědění o přirozeném vývoji ve všem stvoření a tím i přesné znalosti zákonů Božské vůle bez skoků a mezer, budou moci zaznamenati skutečné //duchovně živé// úspěchy.
  
-Dnes jest každé náboženství bohužel jen ztrnulou formou, která pracně udržuje pohromadě líný obsah. Ale po nutné změně nabude v oživení tento dosud líný obsah plné síly, rozlomí studené, mrtvé a ztrnulé formy a rozleje se s jásavým hukotem přes celý svět a mezi všechny národy.+Dnes jest každé náboženství ​žel((<​del>​bohužel</​del>​)) ​jen ztrnulou formou, která pracně udržuje pohromadě líný obsah. Ale po nutné změně nabude v oživení tento dosud líný obsah plné síly, rozlomí studené, mrtvé a ztrnulé formy a rozleje se s jásavým hukotem přes celý svět a mezi všechny národy.
poselstvi/prednaska82.txt · Poslední úprava: 24.10.2015 11:41 autor: Marek Ištvánek