Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska12

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sbornik2:prednaska12 [24.10.2014 22:07] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​12}}
 +====== 12. Veliká bolest jde všemi zeměmi. ======
 +===== (Časopis Der Ruf, číslo 13, 1929) =====
  
 +**S** matným tušením stojí teď všichni lidé před něčím nepochopitelným. Pokud jsou schopni ještě něco tušiti, to je cítiti. Volám ještě jednou ke konečnému procitnutí z divokého víru nesnesitelné,​ prázdné povrchnosti!
 +
 +//​Naposledy!//​
 +
 +Klidně na to může býti odpovědí výsměch a posměch. Brzy však zmlkne a neduh těžce zachvátí všechny posměváčky.
 +
 +A když se všech lidí zvolna zmocní úzkost, pak nechť se pokusí, aby se ještě ospravedlnili kličkováním selhávajícího rozumu. Mohou se spoléhati na školskou moudrost, na kterou se tak často odvolávali,​ mohou si k tomu vzíti své rady, své tituly, pocty, slávu, lékaře, kazatele soudce a státníky. Také všechno zlato a vše, o čem se domnívají,​ že ještě mají! Mohou jíti také k těm, kteří se falešně nechávají nazývati vůdci a proroky, nebo jimi chtějí býti -- mohou je prositi, aby pomohli na důkaz jejich poslání -- to vše ani o vlas nezmění nic z toho, co přijíti musí. Neboť všechno pozemské vědění, všechna lidská síla a moc žije jen v představách lidí a není ničím před Bohem. Tentokráte bude odvanuta všechna havěť temna! Roztříštěna všechna lidská domýšlivost!
 +
 +Ti nemnozí však, kteří chtějí slyšeti, nechť slyší: Nákaza může zuřiti jen tam, kde jí byla uvolněna k tomu cesta. Zátopa nestoupá ani o coul výše, než jí bylo předem určeno. Oheň z nitra země a z oblak nešíří svou zkázu ani o píď dále, než smí. Bouře zuří nad určitou cestou. A když dosud pevná země kolísá, když se řítí hory, nové vystupují, když celé pruhy země řítí se v sutiny … nic se neděje bez pevného vedení Boží Vůle! To vám budiž útěchou.
 +
 + 
 +
 +Letnice 1929
 +
 +//​Abdrushin//​
sbornik2/prednaska12.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 22:07 autor: Marek Ištvánek