Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska18

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sbornik2:prednaska18 [24.10.2014 22:17] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​18}}
 +====== 18. „Kdy lidé pochopí Božské …“ ======
  
 +**K**dy lidé pochopí Božské? Nikdy, neboť toho nemohou pochopit. Kdy ale budou tak daleko, že učiní velký krok, který je cele postaví do mého Světla?
 +
 +Je Den Svaté Holubice, kdy se Boží Láska vylévá do stvoření. Přináší vám život a sílu. Otevřete své duše dokořán, využijte každého okamžiku. Kdo mě slyší, ten stojí v soudu a můj hlas proniká nejhlubšími hlubinami hmotnosti. Spoutal jsem Lucifera a tím byl zlu stanoven konec. Buďte bdělí, neboť vás povolám ke žním, kdy to nebudete očekávat.
 +
 +Pomozte mi třídit čisté od nečistého,​ aby divoké bouře nevrhaly hluché klasy do čistých polí. Otevřete se mé lásce, dejte prostor mé přísnosti,​ aby projela vašimi dušemi jako očistný oheň a rozjasnila je, neboť vězte, že vás miluji pro vaše dobré chtění, i když vás temnota tuze zatížila. Moje láska však není vašeho druhu, nýbrž z Otce, je Svatá. Proto jí nebudete nikdy rozumět. Ale budete-li se z ní radovat a snažit se, abyste jí byli hodni, pak jste učinili dost.
 +
 +Imanuelův hlas k lidskému tvoru:
 +
 +„//Já jsem, který Jsem!“//
 +
 +Já jsem Vůle Boha, tvého Stvořitele a Udržovatele,​ já jsem tvůj Pán! Já jsem pro vždy věčný. Já jsem počátek a konec, Alfa a Omega! Já jsem tvým prostředníkem k Božímu trůnu, sídlu Všemohoucího -- jediného Bezbytostného!
 +
 +Přišel jsem, abych zvěstoval Pravdu! Přišel jsem, abych ti přinesl Světlo a umožnil ti, aby ses sám vymanil z okovů zla, pokud se budeš v dobré vůli řídit mým Slovem.
 +
 +Přišel jsem z Věčnosti,​ vracím se zpět k Věčnosti a přesto zůstávám u tebe a ty můžeš cítit mou Všudypřítomnost,​ pokud v pokoře otevřeš své nejhlubší nitro záření světlé Síly, kterou dávám bez omezení, vždy a všude. Jsem částí všesvaté nezávislosti z Boha, která je zákonem. Splňuji Boží zákon a ten zákon zní:
 +
 +//​Spravedlnost!//​
 +
 +Poznáš při tom, že dokonalá Boží spravedlnost se tobě a tvým bližním zdá příliš tvrdá a že by mohla být dokonce pociťována jako nespravedlivá. Je to však jen proto, že vy, tvorové Všemohoucího,​ jste během tisíciletí zkřivili pojem pravé Boží spravedlnosti a spoutali ji pouty vašeho rozumu.
 +
 +Nyní jsem vstoupil na vaši temnou zem, do chaosu temnot, abych vás připravil a přinutil k tomu, aby se ten falešný pojem stal opět takovým, jak to chtěl Bůh, abych vám ještě jednou přinesl Slovo.
 +
 +Teď ti pravím:
 +
 +//Já a Slovo Jedno jsme//!
 +
 +Jestliže se chceš zachránit před věčnou smrtí, ponoř se hluboko do Slova, osvoj si je a vybuduj v duchu chrám pro Slovo.
 +
 +Kdo nechce takto zachránit své já, ten musí zbloudit na bludných stezkách života a zahynout.
 +
 + 
 +
 +Ještě Ti pravím: kdo by chtěl svůj život zachránit, musí jej ztratit.
 +
 +Neboj se! Vytyčil jsem ti cíl, a pokud mi zachováš věrnost, budu tě posilovat. Dokonce i v hodinách největšího pokušení budu nad tebou držet svou ruku, aby ses jí mohl chopit!
 +
 +Přemýšlej,​ co znamená mé Jméno! Poznej, kdo jsem!
 +
 +Lidstvo, které usiluje vzhůru, dosáhne ve mně cíle své touhy. Ale ví o tom?
 +
 +V Synu Člověka se naplní osud všech lidí!
sbornik2/prednaska18.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 22:17 autor: Marek Ištvánek