Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska19

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sbornik2:prednaska19 [24.10.2014 22:18] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​19}}
 +====== 19. Předslavnost Slavnosti Lilie. ======
 +===== (6. září 1930) =====
  
 +**V**šechno se připravuje ke Slavnosti Čisté Lilie, která bude vložena do Světla Božského Otce.
 +
 +Nejjemnější,​ nejčistší duchové ji zahalí svou silou a působí dolů do hmotnosti. Uvijí kolem ní zahradu světlých květin, aby k ní neproniklo nic, co by bylo nečisté. Ani žádný záchvěv, ani žádná myšlenka.
 +
 +V předvečer svaté Slavnosti přichází shůry paprsek Světla, který proniká obloukem a přináší silný proud požehnání z Božského,​ aby se naplnila touha lidského ducha po Prasíle ženského principu z pramene ducha.
 +
 +Tato svatá Prasíla je připojena ke trůnu Božské vůle na zemi. Patří k výstavbě říše, jako doplnění mužského principu ve Stvoření. Od rozštěpení na muže a ženu, tedy během výstavby Stvoření samotného z Boží vůle, může duch následovat tento vysoký praobraz síly jako mužskou, čistotu a něžnost jako ženskou darující a přijímající sílu.
 +
 +Touha lidí po čistotě nalézala celou dobu sílu v modlitbě. Tato touha si vytvářela představu, z níž vznikl kult. Ale lidstvo od pádu do hříchu ulpělo na vnějších představách,​ které se svou touhou strhly čistou Boží sílu do prachu. Formovalo si obraz a podobu, které ověsilo tretkami a tancovalo kolem nich, neboť lidstvo musí všechno zkřivit a strhnout dolů, pokud bude lidství setrvávat v pocitech. Boží vůle opět v soudu uvolňuje cestu k citu ostrou ranou meče, který odřízne trnitý zmatek rozumu a poskytne opět možnost čistého vzestupu vašich duchovních plamenů.
 +
 +Pokud budete stoupat ke Světlu, pak v prožívání ducha bude ve vás Slovo ožívat a každé požehnání,​ každý dar bude živoucím skrze spojení se Světlem ve vás. Tak můžete prožívat živoucí chléb a všechno to, co spočívá ve vašem duchu!
 +
 +Opět proudí skrze Čistou Lilii k pozemskému ženství síla ze Světla tak nepokřivená,​ jako před pádem do hříchu. Buďte toho pamětlivi! Je to vám znovu daný, čistý dar, o který se lidstvo v ženství pokušením lehkomyslně připravilo.
 +
 +Prožitím dosáhnout tohoto klenotu a podržet ho, to je úlohou nového pozemského ženství!
 +
 +Nedělejte si žádný obraz a podobu; neověšujte je pozlátkem stejně jako primitivní národy, ale prožívejte a velebte čistotu a věrnost, ušlechtilé ženské ctnosti, abyste si k sobě přitáhli čistotu, kterou vyzařují a tak spolupomáhali pro vás získat Říši.
 +
 +Panny, ženy a matky! Žijte v této Boží síle, kterou vám Jeho vůle milostiplně poskytla.
 +
 +Amen!
sbornik2/prednaska19.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 22:18 autor: Marek Ištvánek