Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska27

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sbornik2:prednaska27 [24.10.2014 22:27] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​27}}
 +====== 27. Připravenost k boji. ======
  
 +**K**do chce stát na straně //​Světla,//​ musí být připraven bojovat.
 +
 +„Bojujte proti temnu -- ve vás i //kolem// vás!“
 +
 +Tak vám totiž bylo řečeno. Právem stojí na prvním místě //„ve vás“,// neboť to je předpokladem pro toho, kdo se chce stát pravým bojovníkem Světla. Musíte bojovat proti slabostem a chybám //ve// vás, proti vašim špatným sklonům a nevhodným zvláštnostem,​ na něž jste si zvykli na Zemi. Neočistěni nemůžete vstoupit do služby -- vždy by vám to překáželo ve správném plnění úkolů, které vám byly uloženy.
 +
 +Bojovat proti temnu //kolem// vás -- to znamená být stále ve střehu před falešným našeptáváním,​ vlivy //temna// //vedle// vás, což můžete vnímat jen //​niterně,//​ neboť to není hmotného druhu. Patří k tomu vnitřní vlivy blízkých lidí, k nimž jste se z vlastního popudu připojili nebo se jim zavázali. Ti pak často dosáhnou velkého vlivu na vaše jednání, poněvadž se příliš ochotně //​povolujete//​ jejich vlastní vůli. Jen zřídka kdy je však vůle těchto lidí v souladu s //​Božími//​ zákony. Jste ovlivňováni jejich myšlenkami a city, které však nebývají //​šlechetné.//​
 +
 +Buďte //bdělí// v tomto směru a pomněte, že jste často -- aniž to víte -- se všemi svými slabostmi využíváni,​ tlačeni a podněcováni temnem, jež vás chce zatížit tak, abyste se odchýlili nebo zeslábli ve vašem působení pro Světlo!
 +
 +Vaše pevná vůle, nově upevněná, může tomu ihned //odpomoci v okamžiku! Pomyslete na// //meč dobrého chtění,// o němž jste slyšeli. Můžete zahnat na útěk celé zástupy temných bojovníků,​ kteří by vás chtěli sevřít -- jen když prokážete //odvahu a pevnost!// Obojí je temnu cizí -- vy ale máte //​s sebou//​ nesčetné světlé bojovníky, pro něž jsou tyto bojové vlastnosti samozřejmé. Ti necouvnou zpět, //​neustoupí//​ změkčile tam, kde musí podle //​Božího//​ příkazu //stát//. Učte se od nich!
 +
 +Víte už tedy, jak máte vést ten boj? Žít věrně podle projevené vůle //Boží// a ve smyslu této Vůle //stát// na Zemi, neovlivněni protivníkem a jeho temnými zástupy, jakož i souputníky -- lidskými slabochy, kteří slouží jejich vládě, aby zadrželi vítězství Světla!
 +
 +Vy však chcete být dětmi Světla, vybavenými zbraněmi Světla: vážným dobrým chtěním, nikdy nekončící Láskou a připraveností ke službě, trpělivostí a vytrvalostí,​ bezpodmínečnou nezištností a obětavostí! Ježíš vám budiž zářným příkladem! Následujte //Ho!//
sbornik2/prednaska27.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 22:27 autor: Marek Ištvánek