Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska29

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sbornik2:prednaska29 [24.10.2014 22:33] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​29}}
 +====== 29. Den Holubice 1934. ======
  
 +**S**lavnost Svaté Holubice! To je nejvyšší slavnost, která naplňuje chrám svatého Grálu ve světlém Hradě, jehož síněmi proudí jásavý dík. Síněmi, které pojmou světy.
 +
 +Je to //ono// veliké dění, bez něhož by stvoření nemohlo existovat, to, které je podporuje a udržuje. A všechno žije z toho, co smí ve stvoření žít.
 +
 +V pokorném odevzdání klečí andělé a Prastvoření. Neodvažují se pozvednout tvář k této veliké Boží lásce, která daruje sílu v nejsvětější Čistotě a nepředstavitelné hojnosti.
 +
 +Od této Čistoty bude odmrštěn //ten// lidský duch, který se nezměnil podle Slova a nedal se cestou, kterou mu předepisují zákony ve stvoření, jež v sobě nesou vůli Boží.
 +
 +Ti však, kdo v pokoře hledají Boží vůli, aby vděčně podle ní utvářeli svůj život, přijmou dnes netušenou sílu, která milostiplně pozvedne jejich ducha vzhůru, aby touha došla naplnění.
 +
 +//Dnes// je to jiné než dříve! Poprvé proudí svatá Boží Prasíla ničím netlumena dolů. S radostnou nadějí na ni Země čeká, aby byla nyní schopna setřást násilím všechny následky zlého lidského chtění v síle svého vlastního Pána a Stvořitele,​ který jí posílá vykoupení z jařma hanebného zbloudění na dobu tisíce let.
 +
 +Následky dnešního dění budou otřásající,​ neboť Svatá Prasíla uvolňuje jasně a zřetelně nejen Boží požehnání,​ nýbrž i svatý hněv, jenž očekávaje tuto sílu, vznáší se už týdny nade vším lidstvem!
 +
 +A v pravdě, nyní je toto lidstvo zralé! Samo svým myšlením a konáním uvolňuje všechno pro sebe i proti sobě. Neboť každé myšlení, každé jednání působí teď jako stisk tlačítka rozvodné desky, která spustí proud této Boží síly, což vyvolá bezprostřední zpětné působení dosud netušené intenzity.
 +
 +Násilně budou nyní pozemští lidé posunuti před neúplatnou boží spravedlnost,​ před níž neobstojí žádný sebeklam, kterému se dosud oddávali.
 +
 +Modlete se vy, kteří jste přijali mé Slovo jako takové, aby se vám v této hodině dostalo síly, kterou budete potřebovat,​ abyste obstáli před soudným paprskem Božím.
 +
 +Amen.
sbornik2/prednaska29.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 22:33 autor: Marek Ištvánek