Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska32

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sbornik2:prednaska32 [24.10.2014 22:36] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​32}}
 +====== 32. Varování. ======
  
 +**K**dybyste věděli, jak dlouho vás může //žal// tisknouti za činy, kterých jste se dopustili necitelností nebo dokonce soudící domýšlivostí,​ byli byste snad opatrnější. Kéž byste mohli vidět, jak //hořce// toho litují ti, kteří odsoudili osobu Světlu //milou// a stojící ve službě //Pánu// bez toho, aniž by poznali její //nitro//. Kdybyste byli v planoucí pohotovosti a plni nezištné lásky, mohli byste poznat //nouzi// těch litujících,​ kteří nevidí žádnou možnost, jak //​napravit,//​ co zavinili. Kteří naopak musí vidět, jak jejich nesprávné stanovisko přináší stále ještě chladné ovoce odsuzování a necitelnosti. Nikdy více byste se neměli odvážit //soudit// bez //​vědění!//​ A //​všechno//​ vědět nebudete //nikdy!// Pokaždé, když soudíte druhého, soudíte //sami sebe//. Udeří to na vás //zpět,// neboť jste nebyli ustanoveni soudci svých bližních.
 +
 +Chraňte se! Co vás očekává, musí být //​hrozné//​. Jestliže napadnete služebníka //Pána,// tak napadáte //Jeho!// Ujasnili jste si to? A //kdo// stojí ve službě //Pána,// kdo je opravdu poslušen //Jeho// vůle, toho vy nemůžete poznat. Jsou to často právě ti niterní, tiší, nestojící v popředí,​ ale v nejvyšší míře vnitřně oddáni //Pánu.// Oni jsou připraveni ke //každé// oběti, učí se pokoře, což je učiní schopnými, aby splnili svou službu. Musí //odstoupit stranou// ti, kteří své místo splňují ještě jen //​zdánlivě,//​ ale Vůli //Pána// již vůbec neplní. //On// bude //​nejschopnější//​ povznášet a používat jejich darů, nedbaje jejich dosavadního postavení mezi vámi. Zdržte se každého úsudku! Nepřísluší vám to. A kde vy jste právě odsoudili, snažte se to ještě //nyní// napravit, zde na zemi! Je to mnohem lehčí zde, než na onom světě. Můžete si //mnohé// ušetřit! //​Jednejte//​ podle toho!
sbornik2/prednaska32.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 22:36 autor: Marek Ištvánek