Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


abdrushin

Abdrushin

německy Abdruschin, ismánsko-arabsky Abd-ru-shin

občanským jménem

Oskar Ernst Bernhardt

Světlo světa


AbdrushinAutor obsáhlého díla Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu, … se narodil 18. dubna 1875 v Biskupicích 1) v Německu.

Měl obchodní vzdělání. Podnikl mnoho zahraničních cest a své dojmy z nich zpracoval v románech, cestopisech a divadelních hrách. V době vypuknutí 1. světové války byl v Anglii internován a až do konce války držen v zajetí. V těchto letech odloučenosti se zamýšlel nad otázkami o smyslu života, o Bohu a Jeho Stvoření. Stále více se v něm probouzela nesmírná touha pomáhat lidem.

Po svém propuštění v roce 1919 se vrátil zpět do vlasti, kde si uvědomil svůj úkol: otevřít lidem cestu k novému vědění o Stvoření.

V letech 1923 až 1937 vznikaly postupně jednotlivé přednášky, které byly souborně vydány jako Poselství Grálu „Ve Světle Pravdy“ a Poselství doznívá. V roce 1928 se usadil na Vomperbergu (Tyrolsko), kde na přání lidí založil osadu Grálu ve snaze vybudovat na zemi místo jako ukázku, že mezi lidmi různých stupňů vzdělanosti, různých náboženství a národností může vzniknout radostné působení v plné harmonii, jestliže je pojí stejný duchovní cíl.

Tento společný cíl přináší jím zvěstované Poselství Grálu, jež nám zjevuje vědění, jaké dosud nikdy nemohlo býti lidem dáno.

Jest nade všemi stranami i vyznáními a obrací se pouze na jednotlivce. Obrátí-li se jednotlivec k dobrému, bude i všechno ostatní dobré. Má to okamžitý vliv na manželství, na rodinu a konečně na celý národ, který pak teprve může rozvinout svůj vlastní druh a svou vlastní kulturu k nejvyšší kráse, která je základem pravé harmonie mezi všemi národy.

V březnu 1938 za převratu v Rakousku byl Abdrushin, jehož Poselství stojí v nepřeklenutelném rozporu vůči národnímu socialismu, Gestapem zatčen. Po těžkém žalářování byl se svou rodinou z Rakouska vypovězen a byl mu přikázán nucený pobyt v Německu pod stálým dohledem Gestapa. Na následky tělesného i duševního strádání, způsobeného mu nacisty, zemřel 6. prosince 1941.

Své Poselství nesestavoval z jiných nauk, nýbrž čerpal své živé vědění v přesvědčení ze sebe samého, z nejčistšího a nejvyššího pramene. Vytvořil dílo nesmírné ceny, které je současně také jeho vlastním průkazem. Velikost tohoto díla i autora samotného nebudeme schopni nikdy zcela pochopit.

„Kdo máš uši k slyšení, slyš!“

1)
Bischofswerda
abdrushin.txt · Poslední úprava: 27.09.2015 08:23 autor: Marek Ištvánek