Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved49

49. Syn Člověka jako soudce.

Otázka:

Praví se: „Když však přijde Syn Člověka, aby soudil …!“ Jest Syn Člověka dosazen jako soudce?

Odpověď:

Jedině Bůh smí soudit! Syn Člověka přináší ještě jednou jeho „Slovo“! A ve Slově spočívá pak soud. Jak tentokráte člověk Slovo přijme, tak se sám soudí. Každý jednotlivec má ještě jednou svobodnou volbu z milosti Boží. Avšak naposled. Jak se člověk k tomu zachová, zda to přijme nebo odmítne, tak jest pak souzen sebou samým, poněvadž tím nastává ihned třídění. Vyčkávání jest odmítnutí, neboť další čekání jest nemožné. Nemožný jest také návrat ze zvolené dráhy. Tentokrát platí buď … anebo! Váhání, kritizování, chtění všechno vědět lépe končí.

Co není úplně, bezpodmínečně v souladu s novým „Slovem“, to padne! Přenesení stávajícího jest úplně nemožné, pokud na tom lpí jeden prášek vytvořený lidskou chytrostí, který nesouhlasí s Poselstvím. Slovo musí být přijato úplně nedotknuté, neznetvořené a nezkřivené. Neexistuje „dorozumění“ a ostatní pojmy! Právě tak neexistuje „dohoda“; neboť Slovo „jest“!

Odváží-li se člověk jediným skokem postavit se na nový základ, aniž by staré bral s sebou, přijme-li tedy nové Slovo jako nový základ myšlení a cítění, jež nejsou ovlivňovány starým, pak rychle uvidí ze svého nového stanoviska, jak se mu otvírají všechny cesty, které mu dosud byly nejasné nebo uzavřené a pak také pozná, v čem šel dosud špatně.

Nemůže vůbec nalézt Pravdu v novém slově jinak, než když se nejdříve bezpodmínečně postaví na novou půdu! Z venku tak učinit nemůže, protože ho zdržují mnohé omyly a nenachází žádného spojení.

K tomuto nutnému skoku patří přirozeně vypětí síly, překonání a odvaha. Kdo to nemůže, nedosáhne nikdy pochopení. Z toho vyplývá samo sebou, že k cíli dojdou jen ti, kdo jsou silní v sobě! Ti, kteří jsou schopni učinit tento skok. Všechno staré musí být zanecháno zpět, neboť to, co je ve starém správné, jest v novém Slově stejně již obsaženo, neboť toto přichází přímo z Pravdy.

Z nutného skoku vyplývá, že lhostejní, nedbalí a slabí v duchu jsou již předem vyloučeni! Oni nikdy nedosáhnou vytoužené a nutné „nové země“, která je zaslíbena hledajícím a která jedině může poskytnout záchranu jako pevný základ, který nikdy nezakolísá a nepadne.

Nikdy nebude možno, aby sektářství nebo dogmata zkoumaly „živoucí Slovo“! Avšak obráceně jistě. Živoucí Slovo bude nyní tvořit neklamný, ostrý zkušební kámen pro všechno stávající! A v tom spočívá neúprosný soud, který rozděluje konečně cesty všech.

Celé armády lidských duchů, kteří se dnes pokládají za věřící a chtějí se ve falešné pokoře pyšně blížit Božímu trůnu, budou rozprášeni v nic dříve než budou moci přijít ke stupňům trůnu! Domnívají se, že jsou spravedliví a nedbají proto Slova a usmívají se dokonce ve své povrchnosti a omezenosti netušíce, že stojí v něm před soudcovským mečem ducha!

Otevřete proto uši svého ducha! Zaslechnete pak mnohé pro vás cenné a nebudete již bezstarostně čekat na věci, které již začínají jíti kolem vás!

Probuďte se, dříve než bude pozdě!

odpovedi/odpoved49.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 12:31 autor: Marek Ištvánek