Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved84

84. Správné ocenění spolulidí.

Otázka:

Často se mi velmi těžko daří správně poznávat spolubližní, abych byl schopen ocenit je podle jejich vnitřní hodnoty. Zklamání pak bolí. Mnohý člověk, který vykonal něco opravdu velikého, projeví se při bližším poznání osobně jako velmi malý. Jak je to možné?

Odpověď:

Jestliže má být člověk poznán podle své vnitřní hodnoty a nikoliv podle svých snad velkých pozemských skutků, je nutno si všímati maličkostí, které se projevují v jeho chování.

Právě tyto mnohé maličkosti, které zůstávají nepovšimnuty, ukazují to vlastní, osobní člověka. Jenom velmi zřídka stojí člověk ve svých skutcích. Ve většině případů staví tyto před sebe.

Jenom zralý lidský duch jest zajedno se svými skutky.

Jedině ten je tak i skutečně živý ve svém působení všedního dne na rozdíl od mnoha těch, kteří konají svou práci jenom automaticky, sami však zůstávají vedle těchto prací.

Těmto posléze jmenovaným chybí přirozeně také opravdová radost z práce. Tito lidé mohou sice být věrní v plnění povinností, avšak v tomto plnění vidí nutnost, v nejpříznivějších případech nutnost potřebnou pro život; nenalézají však v tom nikdy skutečné uspokojení a proto ani radost, nýbrž šilhají při tom žádostivě vždy po něčem jiném.

Toto jiné má pak obvykle málo společného s prací, nýbrž souvisí s plněním přání po požitcích, které pro správného člověka smějí vycházet teprve ze splnění povinností a z radostně provedené práce; neboť pravá radost a nezkalený požitek vzniká jen z vědomí věrného splnění povinností a radostně vykonané práce.

Pozorujte i v tomto smyslu lidi v maličkostech; při tom lze velmi rychle poznat, zda svou práci vykonávají cele, tedy radostně, nebo automaticky. Podle toho je lze ocenit.

odpovedi/odpoved84.txt · Poslední úprava: 29.10.2014 11:55 autor: Marek Ištvánek