Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved93

93. Krišnamurti.

Otázka:

Krišnamurti byl vystaven s velikou pílí jako učitel světa. Jest to Syn Člověka? Nebo bude tento teprve narozen? Proč mlčí Abdrushin zatvrzele právě o tomto bodu, který přece ve všech zemích jest nyní bohatými prostředky podporován dlouhými články v časopisech, přednáškami a dokonce i v kinech. Kam se pohlédne, vnucuje se mu to v nějaké formě. Nechce Abdrushin mnoha lidem, kteří s  přesvědčením přijali jeho slov, ukázat také v tomto směru pravou cestu? Má býti mlčení souhlasem? Co říká tak nápadným snahám theosofů o Krišnamurtim?

Odpověď:

Nic! Blízká budoucnost přinese vám sama odpověď. Neboť jest jen jeden učitel světa, to však není Krišnamurti! Také Syn Člověka se teprve nenarodí, nýbrž jest již dávno mezi lidmi, jak mnozí náboženští zvěstovatelé správně vycítili. Tvrdý čas, v jehož duchovní i pozemské nouzi on zůstane jako jediný, který skutečně může pomoci mezi všemi falešnými proroky a vůdci, jest mnohem bližší než si myslí i ti lidé, kteří jsou označováni za nejčernější fantasty. Nemůže být tedy již dítětem, tím méně může se teprve narodit. To by bylo příliš pozdě pro pomoc v pravý čas.

Očekává jen klidně dobu splnění své úlohy, při čemž se mu dnes jen smějí a v mnoha kruzích nebyl by méně pronásledován jako kdysi Syn Boží.

Proč by se on sám předčasně dával poznat, když Boží vůle sama urovná cestu tak, že mnozí z dnešních tvrdošíjných budou prosit o jeho pomoc? Nepotřebuje se zúčastnit takových závodů, jejichž cíl jest jedině jeho cílem! Nikdo ho nedosáhne mimo něho. Kdo ze skutečně opravdu hledajících si dovede představit, že by se tento Syn Člověka chtěl postavit do řady těch mnoha, nebo jen vedle těch, kdo si dávají říkat vůdcové! Nepřipadá vám to směšné? Netouží po přízni lidí, nebude také bojovat s církvemi. Neboť to vůbec nepotřebuje. Neboť vůle Boží tentokrát lidstvo požene mu do náručí jako bičované důtkami!

Jeho klidné čekání jest to nejstrašlivější, co se může lidstvu přihodit.

Neboť nijak jinak si to nezaslouží. Povede se mu tak, jak si to samo připravilo. Proto čekejte i vy trpělivě, až se čas naplní.

Čím dále bude pokračovat přicházející bída, tím častěji bude zaznívat volání po Synu Člověka, po jediném pomocníku v nouzi. Vždy mocněji se bude probouzeti touha po něm, až konečně v nejvyšším zoufalství pozná ho umírající Německo a obdrží jeho pomoc. Nestane-li se tak, nastane jen zánik a jiní povolaní vzniknou na místě těch, kdož zklamali. Takže vedení ke vzestupu lidstva nakonec může připadnout jinému národu, který ho jako vůdce zavolá. Neboť jen na něm závisí úspěch, ne na lidech, poněvadž jejich úloha a jejich povolání jest pouze v poznání tohoto vůdce! A k tomu jsou schopnosti německého ducha nejpřiměřenější.

Příliš rychle však pro lidské cítění prožijete celou hořkost a tvrdou vážnost tohoto zhroucení lidského bludu. Mlčme tedy ještě o tom. Ještě není čas mluviti.

odpovedi/odpoved93.txt · Poslední úprava: 29.10.2014 12:16 autor: Marek Ištvánek