Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


poselstvi:prednaska24

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

poselstvi:prednaska24 [06.10.2014 23:16]
Marek Ištvánek vytvořeno
poselstvi:prednaska24 [24.10.2015 10:12] (aktuální)
Marek Ištvánek
Řádek 14: Řádek 14:
 Pohleďte na ženu! Má jako nejvyšší poklad ženskosti takovou něhu v citu, jaké nemůže jinak dosáhnouti žádný tvor. //Proto// mělo by se mluviti ve stvoření jen o //​ušlechtilé//​ ženskosti, protože ženskost chová v sobě nejsilnější dary pro uskutečnění všeho dobra. Tím však spočívá na ženě také největší zodpovědnost. //Z toho důvodu// obrátil Lucifer se svými houfy svůj hlavní útok na ženu, aby tím podrobil celé stvoření své moci. Pohleďte na ženu! Má jako nejvyšší poklad ženskosti takovou něhu v citu, jaké nemůže jinak dosáhnouti žádný tvor. //Proto// mělo by se mluviti ve stvoření jen o //​ušlechtilé//​ ženskosti, protože ženskost chová v sobě nejsilnější dary pro uskutečnění všeho dobra. Tím však spočívá na ženě také největší zodpovědnost. //Z toho důvodu// obrátil Lucifer se svými houfy svůj hlavní útok na ženu, aby tím podrobil celé stvoření své moci.
  
-A Lucifer našel u ženy pozdějšího stvoření bohužel až příliš lehkovážnou půdu. Letěla mu vstříc s otevřeným zrakem. Otrávila svým způsobem celé pozdější stvoření zvrácením čistých pojmů v pitvorné karikatury. Nutným následkem toho byl zmatek mezi všemi lidskými duchy. Čistý květ ušlechtilého ženství, jako koruna tohoto pozdějšího stvoření, snížil se sám vlivem pokušitelovým rychle v jedovatou bylinu, která se leskne barvami a vábivou vůní láká vše k místu, na kterém se jí daří, to jest //do bahna,// do jehož dusné měkkoty zapadají ti, které přivábila.+A Lucifer našel u ženy pozdějšího stvoření ​žel((<​del>​bohužel</​del>​)) ​až příliš lehkovážnou půdu. Letěla mu vstříc s otevřeným zrakem. Otrávila svým způsobem celé pozdější stvoření zvrácením čistých pojmů v pitvorné karikatury. Nutným následkem toho byl zmatek mezi všemi lidskými duchy. Čistý květ ušlechtilého ženství, jako koruna tohoto pozdějšího stvoření, snížil se sám vlivem pokušitelovým rychle v jedovatou bylinu, která se leskne barvami a vábivou vůní láká vše k místu, na kterém se jí daří, to jest //do bahna,// do jehož dusné měkkoty zapadají ti, které přivábila.
  
 Běda ženě! Dostalo se jí nejvyšší ze všech hodnot, ale nepoužila jich správně. Musí býti první, na kterou dopadne meč Božské spravedlnosti,​ neodhodlá-li se s pohyblivostí duchovního citu, jí vlastní, předcházeti nyní při nutném vzestupu lidstva z trosek falešné výstavby zvrácených pojmů, jež vznikly jen našeptáváním Luciferovým. Na místě příkladného úsilí o skvost bílého květu ušlechtilé ženskosti postavila pozemská žena líbivost a ješitnost, které našly své rejdiště v zálibách zvráceně vypěstovaného společenského života. Cítila dobře, že přitom ztrácí pravou ozdobu ženskosti a sáhla, po náhradě, kterou jí podávalo temno. Naučila se nabízeti své tělesné vnady a stala se tak nestoudným módním bláznem. Tím klesala ještě do větších hlubin a strhovala s sebou muže tím, že vydražďovala jejich pudy, což muselo bíti překážkou rozvoje jejich ducha. Běda ženě! Dostalo se jí nejvyšší ze všech hodnot, ale nepoužila jich správně. Musí býti první, na kterou dopadne meč Božské spravedlnosti,​ neodhodlá-li se s pohyblivostí duchovního citu, jí vlastní, předcházeti nyní při nutném vzestupu lidstva z trosek falešné výstavby zvrácených pojmů, jež vznikly jen našeptáváním Luciferovým. Na místě příkladného úsilí o skvost bílého květu ušlechtilé ženskosti postavila pozemská žena líbivost a ješitnost, které našly své rejdiště v zálibách zvráceně vypěstovaného společenského života. Cítila dobře, že přitom ztrácí pravou ozdobu ženskosti a sáhla, po náhradě, kterou jí podávalo temno. Naučila se nabízeti své tělesné vnady a stala se tak nestoudným módním bláznem. Tím klesala ještě do větších hlubin a strhovala s sebou muže tím, že vydražďovala jejich pudy, což muselo bíti překážkou rozvoje jejich ducha.
Řádek 32: Řádek 32:
 Vzdor jemnosti těchto záchvěvů jest v nich síla, která jest schopna //​přetvořiti všechno// ve stvoření. Není ničeho, co by jí mohlo odolati, neboť tato síla přináší Světlo a tím i život! Vzdor jemnosti těchto záchvěvů jest v nich síla, která jest schopna //​přetvořiti všechno// ve stvoření. Není ničeho, co by jí mohlo odolati, neboť tato síla přináší Světlo a tím i život!
  
-To věděl Lucifer velmi dobře! Proto se také se svými pokušeními a útoky obrátil hlavně na všechnu ženskost! Věděl, že by mu připadlo //​všechno,//​ kdyby získal ženu. Bohužel, podařilo se mu to, jak každý může dnes zřejmě viděti, kdo viděti chce.+To věděl Lucifer velmi dobře! Proto se také se svými pokušeními a útoky obrátil hlavně na všechnu ženskost! Věděl, že by mu připadlo //​všechno,//​ kdyby získal ženu. ​Žel((<​del>​Bohužel</​del>​)), podařilo se mu to, jak každý může dnes zřejmě viděti, kdo viděti chce.
  
 V prvé řadě platí proto volání Světla opět ženě! Žena //musela// by nyní poznati, na jakém nízkém stupni dnes stojí. Musela by, kdyby … to dovolila její ješitnost. Ale //tato// léčka Luciferova chová všechno ženské tak pevně v zakletém kruhu, že žena dokonce již nemůže Světlo poznati, ba //ani již nechce!// Nechce, protože dnešní moderní žena nemůže se odloučit od svého lehkomyslného laškování,​ ač v sobě již pevně tuší, co tím ztratila. //Ona to dokonce zcela dobře ví!// Aby ohlušila tento varovný cit, který se rovná vědění, žene se jako bičovaná a štvaná ve svém zaslepení vstříc nové směšnosti,​ //aby se stala mužatkou v povolání i v celé bytosti!// V prvé řadě platí proto volání Světla opět ženě! Žena //musela// by nyní poznati, na jakém nízkém stupni dnes stojí. Musela by, kdyby … to dovolila její ješitnost. Ale //tato// léčka Luciferova chová všechno ženské tak pevně v zakletém kruhu, že žena dokonce již nemůže Světlo poznati, ba //ani již nechce!// Nechce, protože dnešní moderní žena nemůže se odloučit od svého lehkomyslného laškování,​ ač v sobě již pevně tuší, co tím ztratila. //Ona to dokonce zcela dobře ví!// Aby ohlušila tento varovný cit, který se rovná vědění, žene se jako bičovaná a štvaná ve svém zaslepení vstříc nové směšnosti,​ //aby se stala mužatkou v povolání i v celé bytosti!//
poselstvi/prednaska24.txt · Poslední úprava: 24.10.2015 10:12 autor: Marek Ištvánek