Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik1:prednaska2

2. Posluchačům Poselství Grálu.

(Der Ruf)

Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu, aby se člověk musel namáhati, chce-li je získati!

Takové jest přikázání, podle něhož jednám. Panoval dosud falešný blud, že Svaté Slovo Pravdy, které má býti lidem nade vše drahým, poněvadž stojí vysoko nade všemi pozemskými hodnotami a pro člověka jedině znamená život a bytí, má býti s prosbou přinášeno k němu, a že dokonce v nebi zavládne radost, je-li některý člověk dosti milostivý, aby je přijal.

Je hříšné rouhání v tomto názoru, který je schopen strhnouti svaté Slovo z jeho vysoké hodnoty.

Také zde bude vše obnoveno, jak je zaslíbeno. Člověk, který chce míti svaté Slovo Pravdy, musí si je sám získat! Musí se pro ně namáhat. Kdo to nechce, není ho hoden! Člověk, který jest opravdový ve svém hledání Pravdy a cesty ke Světlu, ten se nezalekne ani žízně, ani hladu, je-li to nutno, nebo bude o to těžce bojovati s nízkostí všeho druhu. Namáhání se o Slovo stane se nyní svatým přikázáním! Tak je to ve stvoření chtěno! Tím budou odpuzeni rozmarní, jimž chybí opravdová vážnost ke vzestupu, kteří sebe a jiné jen v domněnkách klamou, nebo jsou pokrytci. Oni také mají býti zavrženi!

Tak přináší přikázání již samo veliké třídění, v němž oddělí se pravé od nepravého. Jako v podobenství zůstanou při tom od hostiny odloučeni všichni, kteří jsou líní a lhostejní. Bystří nosí v sobě čistou touhu po Slově, nezaleknou se žádné námahy ani oběti, aby se mu přiblížili, slyšeli je a mohli je přijmout do chrámu své duše.

Proto mají i pozemská záření napomáhati k tomu, aby přikázání bylo v každém směru splněno. Z velikého kruhu stoupenců Poselství Grálu mají býti vyloučeni všichni, kteří nejsou proniknuti nejopravdovější touhou, aby duchem pronikly vpřed, aby byli živí v sobě.

Všem takovým poskytuje rozum obvyklé omluvy k sebeohlušení a k oklamání zjevně se projevujících slabostí, v nichž si pak našeptává, že to vypadá příliš obchodnicky, nedůstojné Svatého Slova …

Takoví nemají býti připuštěni k přednáškám a mají zůstat vyloučeni, neboť oni nejsou hodni Slova, dosud ho nepoznali a také se ho nenaučí nikdy poznávati. Raději malý počet a to pravých a neochvějných! Mají světle zářiti duchovně ve věrném chtění, ve vytrvalosti k vítězství.

Nesmí mezi nimi býti žádných shnilých plodů!

sbornik1/prednaska2.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 21:50 autor: Marek Ištvánek