Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik1:prednaska28

28. Slavnost Zářící Hvězdy.

(29. prosince 1936)

Soustřeďte se v duchu k modlitbě!

Všemohoucí Bože, můj Otče, lidé se opět shromáždili v této hodině, aby se otevřeli Tvé síle a aby ve vřelé, úpěnlivé prosbě usilovali o své uzdravení, neboť bída duchů je nesmírná.

O Slavnosti Růže jim chci dnes dát podle míry jejich pokory a opravdovosti a čistoty jejich chtění!

Jedněm to bude k jejich vzestupu a požehnání, druhým ke svatému soudu; neboť já jsem v Tobě, Otče, v nedosažitelnosti Tvého bytí a Ty jsi ve mně zde na zemi! Jako Tvá svatá Vůle působím z Tebe z věčnosti na věčnost!

 

Lidé, přijměte sílu, která k vám dnes může sestoupit; protože jste v duchu slabí!

Dokonce i ti, kteří si myslí, že jsou čilí, jeví se před věčným Světlem jako vlažní a šediví. Chybí vám čistota chápání a tím i svobodná velikost, která vás může pozvednout k pravému lidství, z něhož jste se už dávno zřítili.

Poslyšte, vy, kteří se nazýváte lidmi a věříte, že lidmi jste: Velký pád, který jste si sami zavinili, který vás oddělil tak daleko od požehnání a milosti věčného Světla, který rozevřel propast mezi vámi, duchové, a světlými zahradami míruplných výšin, to byl pád ze skutečného lidství, jemuž se snažíte odnaučit, když jdete za vábením temna, když dosazujete chladný rozum za vladaře!

Odložili jste pravé lidství, které, Světlem prožhavené, může si vybojovat věčnost, zachvívajíc se v Boží lásce. Stali jste se otroky sebe samých. Dáváte se vést pohrdavě se vysmívajícím temnem, které vám nabídlo jako ovoce jen závist a touhu po moci, nedůvěru a žádostivost po pozemských věcech, a šlapete v chladné bezohlednosti po tom, co je ve vás nejušlechtilejší.

Tento svůj pád jste si představovali úplně jinak! Poněvadž nyní poznáváte následky v celé tíži a musíte je spoluprožívat, poněvadž se stávají konečně pozemsky viditelnými, domníváte se, že příčina pádu musela být rozhodně poznána na samém počátku.

Udiveni stojíte nyní před jednoduchostí skutečného dění. Vybojujte si zase své pravé lidství! To jediné je vaším úkolem v tomto stvoření a současně je to jediná záchrana před hrozící bídou!

Pravé lidství je pro vás jedině tou pravou bohoslužbou! Je to bohoslužba činu, živá a povznášející, jež nese v sobě všechno v čisté podobě: Uctívání Boha, dík Tvůrci, úctu, radostné sloužení.

Jak prostá je cesta, která leží před vámi! Staňte se jen pravými lidmi, tak budete ve svém každodenním působení sluhy Božími v nejčistším smyslu!

Jak si to děláte těžkým, přestože cesta leží před vámi rovná a připravená, pokud si sami nedáváte pásku na oči. Poněvadž však chorobná pokřivenost vašeho rozumu vám ukládá až se směšností hraničící potřebu uplatnit se, nemůže radostně přijímat milosti ze Světla. Je to pro vás příliš jednoduché, abyste v tom mohli poznávat vzácný dar. Proto se právě všechno prosté a snadné stalo pro vás nesmírně obtížné a nedosažitelné.

Ve vašem chápání, nebo lépe řečeno, tím, že nechcete chápat, oddělují vás od Světla vzdálenosti celých světů, které budete muset znovu překlenout, abyste získali sílu a pomoc.

Staňte se opět lidmi, vroucně prociťujícími, s touhou po zdokonalení. Tím se musíte snažit dosáhnout hranice, kde čeká pomoc. Ona sama k vám nepřijde, protože vy jste ji opustili a nyní ji musíte zase vy hledat.

A přece to není těžké, pokud si to sami nesnažíte ztížit. Proto dnes volám ke všem lidem:

Dosáhněte pravého lidství! To jediné vám přinese poznání Boha, tím i záchranu a pomoc v každém neštěstí. Nikdy nezapomínejte: Jedinou pravou bohoslužbou je pravé lidství. To budiž od této chvíle vaším cílem!

Sílu k tomu obdržíte, jestliže se pro to dnes vděčně otevřete!

Dal jsem vám své Slovo, které přesně osvětluje cestu, kterou má jít člověk ve svém bytí, nejenom zde na zemi. S mým Poselstvím obdržel člověk to, co potřebuje vědět.

Kdo ke mně přichází, nechce proto jen slyšet, nýbrž chce přijímat! Přijímat ze svaté Boží síly, kterou mu mohu dát. Ona má být pro všechny, kdo se k tomu v modlitbě připraví.

sbornik1/prednaska28.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 21:50 autor: Marek Ištvánek