Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik1:prednaska29

29. Zvratné působení.

Nyní začíná zvratné působení podle vůle Boha. Každé slovo, které jsi pronesl, stihne teď tebe, pokud se nezachvívalo v prazákonech stvoření, nebo pokud bylo zaměřeno proti tomu, koho vám Bůh poslal ku pomoci. Je lhostejné, v kterém pozemském období v obratu tisíciletí jste je vyslovili … nyní konečně, kdy pro vás nastává poslední zúčtování, musíte za ním stát! Nebude vám prominuta ani jediná myšlenka, tím méně jednání, které mířilo proti vůli Boha.

A neklamte se ještě v posledním okamžiku: I nedbání svatého Slova Božího je jednání, které vám bude připočteno k tíži!

Zhroutí se, co bylo falešné a prázdné a obstojí jen skutečně pokorné úsilí po poznání Boha! Nyní už není třeba žádných slov, která by vás varovala a přiměla k zamyšlení, neboť vstupujete do prožívání, jehož způsob se bude řídit podle stavu vašich duší. Trpělivost Boha je u konce! Země musí být očistěna od odporného chtění vědět lépe těch zavržených Luciferových trabantů a slouhů lidského rozumu, kteří se chtěli stavět nad moudrost Boha. Musí být očistěna také od všech pokrytců a pomlouvačů, od příživníků, zbabělých slabochů a všeho, co je na zemi špatného. Nic z toho nesmí zůstat, má-li dojít k ozdravění.

Začíná uzavření kruhu toho, co selhalo, a přinese vám to vzestup nebo pád, život nebo smrt do každého bytí! Proto se vzchopte, abyste napnuli poslední síly v boji s temnem za sebe samé. Ono vás nechce pustit a chce vás co nejvíce, jak to jen bude možné, strhnout s sebou, když už vás jednou úplně obklopilo. Mohlo se mu to podařit velmi lehce, umožnila mu to vaše duchovní lenost. Přijměte jak nejvíce můžete sil ze Světla!

Nechejte v sobě proudit paprsek Čistoty, který můžete a máte použít jako štít a meč současně. Je vám tím dnes poskytováno vzácné dobrodiní, o jehož síle si nejste schopni učinit představu. Jestliže se jí ozbrojíte a budete radostně usilovat o vzestup, pak není nic, co by vás mohlo ještě stáhnout nebo zdržet dole.

Otevřte dokořán brány své duše, abyste vpustili toto požehnání Světla, a aby nemusely být násilně rozevřeny utrpením!

Milost všemocného a věčně neměnného Boha budiž s vámi všemi.

sbornik1/prednaska29.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 21:50 autor: Marek Ištvánek